Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. 

Spring naar inhoud

Wegen & verhardingen

Home Dit is ons werk Wegen & verhardingen

Binnen de Drechtsteden worden veel wegen vernieuwd. Wegen zijn om verschillende redenen aan vervanging toe. Het kan zijn dat de staat is verouderd. De weg is niet meer vlak, het wegdek in combinatie met voertuigen zorgt voor geluidsoverlast, er ontstaan scheuren in de weg of de weg voldoet niet meer aan de milieutechnische eisen van deze tijd.


Voordat een weg wordt vernieuwd, brengen we de huidige situatie in beeld. De kwaliteit van de bestaande wegconstructie is meestal bepalend voor de nieuwe aanleg. Ons doel is altijd: een duurzaam wegontwerp maken met oude en nieuwe technieken, met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Hiermee zijn zowel onze opdrachtgevers, relaties en inwoners geholpen. Met onze technische expertise en lokale- en regionale gebiedskennis, kunnen wij deze projecten voor onze opdrachtgevers realiseren.


Wij kijken graag op een andere manier naar de wegopbouw, om zo kosten te besparen en het milieu te ontzien. Dit doen we door de bestaande weg te gebruiken als fundering van de nieuwe weg. We laten bestaande lagen zoveel mogelijk liggen en brengen daarop een nieuwe asfaltconstructie, met wapening aan. Door op deze manier te werken hoeven we niet al het oude asfalt en de fundering te verwijderen. Hierdoor wordt het vervangen van wegen niet alleen voordeliger, er zijn ook veel minder verkeersbewegingen van vrachtauto's nodig. En dat scheelt in de uitstoot van CO2.