Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. 

Spring naar inhoud

Groen- & cultuurtechniek

Home Dit is ons werk Groen- & cultuurtechniek

In de Drechtsteden willen we graag dat iedereen in een aantrekkelijke leefomgeving woont. Met daarin een goed evenwicht tussen wonen en groen als basis. Groen in (binnen)steden brengt veel voordelen met zich mee op sociaal, economisch en emotioneel gebied.


In de Drechtsteden willen we graag dat iedereen in een aantrekkelijke leefomgeving woont. Met daarin een goed evenwicht tussen wonen en groen als basis. Groen in (binnen)steden brengt veel voordelen met zich mee op sociaal, economisch en emotioneel gebied. Bovendien heeft groen een positieve uitwerking op ons humeur, op de veiligheid en de sfeer in onze woonomgeving. Ook is het belangrijk voor onze gezondheid. ‘Groen’ is een verzamelnaam voor al de groenvoorzieningen die gebruikt worden om een gebied op te fleuren, zoals (hangende) bloembakken, plantenbakken, bomen, struiken, gras en waterbeplanting. In overleg met de opdrachtgevers wordt ook gezocht naar klimaat bestendige boomsoorten. Ook toename van de biodiversiteit is van groot belang, zeker nu er diverse signalen zijn dat het met bijvoorbeeld insecten slecht gaat.


Naast de relatie met Inrichting & ontwerp van de openbare ruimte, wordt er ook gekeken naar nieuwe of verbeterde technieken waarvoor samenwerking met marktpartijen mogelijk is.


Ook behoud en versterking van natuurwaarden en biodiversiteit in en rond de woonomgeving zijn voor ons belangrijke thema's. Bij de diverse projecten wordt op voorhand gekeken wat de eventuele gevolgen zijn voor de aanwezige flora en fauna. Een verbetering en toename van natuur en biodiversiteit behoren een vanzelfsprekendheid te zijn. Hier liggen ook raakvlakken met andere thema's zoals klimaatadaptatie en ontwerp van de buitenruimte