Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. 

Spring naar inhoud

Directievoering & toezicht

Inleidend stukje voor pagina

Directievoering & toezicht is het bewaken van en toezicht houden op de naleving van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, tijdens de uitvoering van het project.


Directievoerders en toezichthouders handelen als één team en bewaken gedurende het gehele bouwproces de planning, de financiën en de kwaliteit van het geleverde werk. De vakkundige teams worden bijgestaan door specialisten van het ingenieursbureau en indien nodig door de juristen van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD).


Wij werken in alle projecten volgens 'VISI'. Dit is een modern digitaal gestandaardiseerd communicatiedossier dat naadloos aansluit op ons ISO 9001:2015 kwaliteitscertificaat. Hierin wordt door onze teams en het team van de opdrachtnemer volgens vaste verantwoordelijkheden en processen gewerkt en gecommuniceerd . VISI bewaakt en bewaart deze processen en zorgt voor duidelijkheid, helderheid en compleetheid. Een compleet projectdossier wordt gedurende het werk opgebouwd en is altijd digitaal en snel beschikbaar.


Onze teams informeren onze opdrachtgevers schriftelijk iedere vier weken met projectrapportages. Opdrachtgevers zijn hierdoor altijd op de hoogte van de voortgang van het project, op de kwaliteit, financiën,  planning en omgeving van het project. Ingrijpende besluiten en afwijkingen op de overeenkomst worden altijd in overleg en met toestemming van onze opdrachtgever genomen. Zo is iedereen altijd tijdig op de hoogte van de voortgang van alle facetten van het project en zijn er geen vervelende verrassingen achteraf. Het project wordt pas als opgeleverd beschouwd en overgedragen aan de opdrachtgever als aangetoond is dat de opdrachtnemer aan alle verplichtingen in de overeenkomst heeft voldaan.