Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. 

Spring naar inhoud

Inrichting & ontwerp openbare ruimte

Home Dit is ons werk Inrichting & ontwerp openbare ruimte

Wij zijn een belangrijke partner binnen de ambitie van de Groeiagenda 2030: De Drechtsteden willen doorgroeien naar een gebied van meer dan 300.000 inwoners, 30.000 nieuwe banen erbij en 25.000 nieuwe woningen in het gebied realiseren.


De gemeenten binnen de Drechtsteden moeten dus fors bijbouwen.


De ambitie is echter niet om parken en polders vol te bouwen, maar om bestaande wijken opnieuw te ontwikkelen. Met onze specifieke kennis van de omgeving en het toepassen van 3D-ontwerp zetten we ons in om realistische ontwerpen te creëren. We maken daarbij gebruik van big data om kennis en informatie samen te brengen. In de ontwerpfase van deze stedelijke ontwikkelingen kijken we naar maatregelen die gunstig uitpakken voor het klimaat. We gebruiken waar mogelijk circulaire bouwstoffen.