Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. 

Spring naar inhoud

Contracten & kosten

Home Dit is ons werk Contracten & kosten

Door de grote variatie in projecten, die wij als ingenieursbureau uitvoeren, hebben onze medewerkers veel kennis en ervaring opgebouwd in kostendata.


Al in de beginfase van een project verzamelen we informatie en ontwikkelen we kengetallen voor begrotingen. Met een betrouwbare budgetbegroting zorgen we ervoor dat projecten financieel volgens schema lopen.


Duurzame en circulaire aspecten gaan een grote rol spelen in onze projecten. De levensduur, beheerkosten en herbruikbaarheid bepalen de 'waarde' van de infrastructuur in de buitenruimte. Dit vraagt om een andere kijk op kosten dan het traditioneel budgetteren. Ook milieubelasting en duurzame aspecten vertegenwoordigen een waarde. Een financiële kijk op de totale levensduur van een project, inclusief het milieueffect geeft ons inzicht in de werkelijke kosten. We gebruiken hiervoor Dubocalc en maken Life cicle analyses om keuzes te maken in oplossingen en varianten.