Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. 

Spring naar inhoud

Droneteam

Home Dit is ons werk Droneteam

Sinds november 2021 heeft het Ingenieursbureau Drechtsteden een droneteam, bestaande uit Gerard Brouwers, Louis Vooges en Martin Bras. Ieder beschikt over een andere expertise, waardoor er verschillende mogelijkheden zijn om de drone in te zetten. 


Waarvoor kan de drone worden ingezet?

 • Luchtfoto's t.b.v. impressie van een te ontwikkelen gebied of communicatie doeleinden;
 • Het opmaken van een nul-opname;
 • Opstellen van inspecties, denk aan
 • Inspecties opname van kadewanden, viaducten, daken maar ook van groen, kroonprojecties van bomen;
 • Watergangen inspecteren;
 • Opnames voor presentaties
 • Opname voor, tijdens en na een project;
 • Bijzondere impressiebeelden
 • In samenwerking met GBD-Geo de maatvoering inzichtelijk maken op niet toegankelijke- of drukke locaties. Denk hierbij aan rotondes of kruisingen. 


Voordelen van het inzetten van de drone

 • De inzet voor specifieke monitoring- of inspectietaken die nu door mensen worden uitgevoerd, kan de risico’s op bedrijfsongevallen door werken op hoogte aanzienlijk beperken.  
 • Het kan buitendienststellingen voorkomen. De inzet van een drone die op afstand een werkende installatie in korte tijd kan inspecteren, voorkomt het buitendienststelling waaraan vaak hoge kosten zijn verbonden.  
 • Met behulp van een drone kan van geringe hoogte een zeer scherp beeld en overzicht verkregen worden van allerlei activiteiten, installaties, infrastructuur en gebouwen.  
 • Meer mogelijkheden om onderzoeken uit te voeren op locaties die moeilijker bereikbaar zijn. Een drone komt waar mensen of voertuigen niet kunnen komen. Denk aan moerassen, onherbergzame of dichtbeboste gebieden en gebieden waar mogelijk nog explosieven in de grond zitten.
 • In vergelijking met bemande helikopters en vliegtuigen kunnen drones een onderzoeksobject van dichterbij benaderen, waardoor de data van hogere kwaliteit en dichtheid is. 


Wil jij ook gebruik maken van het droneteam of zie je mogelijke toepassingen?

Neem dan contact op met Martin Bras op telefoonnummer 06-54383190 of stuur een mail naar 

drone-team-dordrecht@drechtsteden.nl


Elke derde dinsdag van de maand komt het droneteam bij elkaar om projecten waarbij de drone ingezet kan worden te bespreken.