Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. 

Spring naar inhoud

Klimaatadaptatie

Home Het IBD Klimaatadaptatie

De opwarming van de aarde heeft over de hele wereld gevolgen voor de natuur, onze gezondheid en veiligheid en voor de beschikbaarheid van voedsel en water.  Hoe groot de problemen straks worden, hangt af van de maatregelen die we nemen. We moeten de uitstoot van broeikasgassen verminderen, zodat opwarming beperkt blijft.


Daarbij is het ook verstandig dat we ons aanpassen aan de verandering van het klimaat, de zogenaamde klimaatadaptatie.  Daar liggen wel wat uitdagingen. Het wordt natter, warmer, droger en de zeespiegel stijgt. Allemaal zaken waarmee we met het ontwerpen van buitenruimte rekening gaan houden. Dit vraagt een bredere kijk en extra inzet, samenwerking op meer vakgebieden en zoeken naar integrale oplossingen. Dat kunnen we niet alleen, ook particulieren en bedrijven dienen een steentje bij te dragen. Zij bezitten tenslotte een groot deel van de buitenruimte.


​​​​​​​Wij gaan op zoek naar de koppeling met de energietransitie. Onze ambitie: overstappen van fossiele brandstoffen naar volledige duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie.