Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. 

Spring naar inhoud

Waterbestendig Weizigtpark

Home Nieuws Waterbestendig Weizigtpark

Waterbestendig Weizigtpark


“125 kilo wormen?! Waar is dat goed voor?” Het Weizigtpark kampte al jaren met een ontoereikend waterbergend vermogen. Jan de Geus bedacht drie middelen om ervoor te zorgen dat de bodem weer water opneemt. Lees hieronder meer over wat die wormen daarmee te maken hebben!

Weizigtpark 3Weizigtpark 2


Drainage inzichtelijk maken met grondradar en GPS en herstellen

In het park lag een oud drainagesysteem dat al jaren niet was onderhouden. Het was ook niet bekend waar de drainage precies lag en hoe groot de buizen waren. "Wij hebben twee technieken ingezet om de drainage te lokaliseren: een grondradar en GPS. Met de grondradar hebben wij eerst een echo gemaakt van de bodem om de verstoringen in de bodem op te zoeken. Op basis hiervan hebben we de hoofddrain opgezocht. Vervolgens hebben we de drainage doorgespoten met een spuitkop. Deze spuitkop heeft één straal vooruit en zes stralen achteruit. Door de waterdruk spuit hij zichzelf naar voren. Na het schoonspuiten is een GPS-zender geplaatst en konden we de spuitkop volgen en de drainage inmeten. Nadat we wisten waar de drainage precies lag is dit verwerkt op tekening zodat dit later goed is terug te vinden. Zo hebben wij de drainage in twee jaar tijd geïnspecteerd en hersteld."

 

Opheffen bodemverdichting met de TFI-methode

Na het verbeteren van de drainage werd het water beter afgevoerd, maar op de grasvelden bleef nog steeds veel water liggen. Dit kwam doordat de bodem hier te veel verdicht was, waardoor het water niet naar de drainage kon stromen.

"De bodemverdichting hebben wij opgeheven door het inzetten van de TFI-methode (www.tfi.nl). TFI staat voor Tree Fertilizer Injector. Met een lans wordt er lucht in de bodem gebracht, door de verstorende laag heen. Hierdoor breekt deze laag en ontstaan scheuren en poriën in de bodem. Deze ruimtes hebben wij opgevuld met een fijn lava  substraat, dat water en lucht doorlaat. Op deze manier stroomt het water beter naar de drainage." Zo ontstaat een gezonde en levendiger bodem waardoor ook de gezondheid van bomen en planten verbeterd.

 

125 kilo wormen

"Naast het toepassen van de TFI-methode hebben wij ook nog 125 kg wormen uitgezet om het bodemleven weer te activeren. Dit was 2,5 pallet vol met wormen! We hebben twee soorten wormen ingezet. De strooiselwormen leven in de bovenste 5-10 cm en zorgen ervoor dat de organische stoffen, zoals afgevallen bladeren en gemaaid gras, in de bodem komen. De andere worm, de pendelaar, is een dikke lange worm. Deze worm maakt gangen tussen het maaiveld en het grondwater. Dit zorgt voor water- en luchtafvoer."

 
Weizigtpark 9Weizigtpark 4

Aanleiding van het project

Wat begon met een nieuwe fietsenstalling voor station Dordrecht Centraal is geëindigd in een complete herinrichting van het Weizigtpark.

 

Vanuit een bewonersparticipatietraject over het stationsgebouw kwam de wens naar voren om de fietsenstalling te verbeteren. Bewoners gaven aan dat de huidige fietsenstalling te klein is, waardoor veel chaos ontstaat. Samen met ProRail, gemeente Dordrecht en Ingenieursbureau Drechtsteden is het ontwerp voor de nieuwe fietsenstalling uitgewerkt.

 

De huidige ontsluiting van de fietsenstalling loopt door het Weizigtpark, en deze voldeed niet meer aan de eisen. Doordat de capaciteit van de stalling vergroot gaat worden naar ruim 2000 plaatsen, moet de ontsluiting en dus de wegen in het park verbeterd worden. De wegen in het park moeten ook toegankelijk zijn voor nood- en hulpdiensten, de calamiteitendienst van het spoor en de bevoorrading van de Stadsboerderij. Dit was de aanleiding om de inrichting van het Weizigtpark te verbeteren.

 

Het Weizigtpark is in 1948 – 1949 aangelegd en ontworpen door S.G.A. Doorenbos. Binnen de herinrichting van het Weizigtpark is rekening gehouden met het oorspronkelijke ontwerp. Tijdens de ontwerpfase heeft een participatietraject plaatsgevonden met betrokken organisaties en verenigingen. Op basis van deze input en het oorspronkelijke ontwerp  is een nieuw ontwerp opgesteld.

 

De grootste wijzigingen in het nieuwe ontwerp zijn:

  • De wegen worden verbreed naar 6 meter en ingericht als shared space.
  • Het groen wordt aangepast.
  • De ingang aan de kruising Krispijnseweg – Mauritsweg verdwijnt. Dit wordt teruggebracht naar de situatie van het oorspronkelijke ontwerp. De dam wordt verwijderd en weer tot watergang gegraven. Dit zorgt voor extra waterbergingscapaciteit.


Weizigtpark 6Weizigtpark 8

 

Vervangen van bomen

Om de nieuwe inrichting mogelijk te maken moesten 118 bomen worden gekapt en zouden 145 bomen teruggeplant worden. Hiervoor is een kapvergunning verleend.

Vlak voor de kap van de bomen, tijdens het merken van de bomen, schrok de omgeving over het aantal bomen dat gekapt moet worden. Vervolgens zijn er  gesprekken gevoerd met de bewoners. Uiteindelijk is het ontwerp aangepast en zijn er slechts 71 bomen gekapt. In de nieuwe situatie worden er wel nog steeds 145 bomen geplant. Inmiddels zijn de eerste 80 bomen aangeplant.