Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. 

Spring naar inhoud

Prins Clausbrug

Home Nieuws Prins Clausbrug

Prins Clausbrug 


Prinses Beatrix opende op 26 oktober de Prins Clausbrug. Deze brug is een bijzondere verschijning, die is ontworpen door René van Zuuk Architecten. Namens de gemeente Dordrecht heeft het IBD het proces begeleid in de aanbestedings-, voorbereidings- en uitvoeringsfase. Projectmanager Peter de Vet van gemeente Dordrecht vertelt in deze nieuwsbrief over deze samenwerking.  


PC brug video


Van ontwerp naar aanbesteding 
Het ontwerp voor de Prins Clausbrug begon met een open prijsvraag met maar liefst 127 inzendingen. Na twee selectierondes kwam het ontwerp van René van Zuuk Architecten als winnaar uit de bus. IBD heeft op dit project het integraal projectmanagement uitgevoerd en daarvoor met meerdere teams aan het project gewerkt. IBD maakte op basis van het ontwerp de uitvraag en het contract, heeft de aanbesteding begeleid en inschrijvingen beoordeeld. Het project is als een UAV-gc-contract in de markt gezet. Voor het onderdeel staal werkten we samen met Ingenieursbureau Rotterdam. De aannemerscombinatie Dura Vermeer – Hillebrand is na de aanbesteding geselecteerd om het werk uit te voeren.  

ZijaanzichtAchteraanzicht
Achteraanzicht

“Het toetswerk was een heel karwei” 
"Als opdrachtgever heb ik op dit project veel samengewerkt met IBD,” zegt Peter. “De voorbereidingsfase was een lastig proces, omdat het ontwerp van de brug zo complex was. Het IBD heeft veel toets- en beoordelingswerk moeten uitvoeren. De aannemer was niet altijd op tijd met het aanleveren van documenten. Daardoor heeft IBD soms tot laat in de avonduren hard moeten werken om alles gereed en getoetst te krijgen. Maar: uiteindelijk is er een prachtig project ontstaan!” Een van de eisen in het contract was dat de vormgeving leidend was en het uitvoeringsontwerp maximaal 0,5 cm (!) mocht afwijken. Alles moest binnen het ontwerp passen; van de bedieningsinstallatie, motoren en aandrijvingen tot kabels en leidingen.  


Goede bouwcommunicatie 
Tijdens de bouwfase was Peter de Vet verantwoordelijk voor de communicatie naar interne en externe stakeholders, zoals politiek, stuurgroep en omgeving. “Hierbij liet ik me goed informeren door het IBD. Dit maakte de communicatie in de bouwfase voor mij makkelijk. Vanuit het IBD kreeg ik te horen of iets wel of niet mogelijk was, waardoor ik op mijn beurt heldere informatie naar buiten kon brengen.” Tijdens de bouwfase zorgden Jean de Vries (contractmanager) en Simon van Bezuijen (procesbegeleider) voor een tweewekelijkse update. “Ik heb veel met hen samengewerkt. Ook op het financiële vlak.” Namens de gemeente voerden zij de financiële overleggen met de aannemer over meer- en minderwerk. Daarnaast werden de bouwplaats en het betonwerk tijdens de bouwfase getoetst en gekeurd door Andrew Hunter, projectleider constructies bij het IBD.  


BovenaanzichtVeraf

 

Een feestelijke opening 
Omdat het een nieuwe brug is, was de planning niet maatgevend. Maar hoe eerder hij werd opgeleverd, hoe beter. “We wilden de vaart erin houden. Het doel was om de brug in augustus 2021 op te leveren en op 26 oktober 2021 te laten openen door Prinses Beatrix.” Helaas is de brug door corona en vertraging in de levering van de laatste onderdelen uiteindelijk op 22 oktober opgeleverd. “Dit was slechts 4 dagen voor de feestelijke opening met Prinses Beatrix. Door goed overleg tussen IBD en de aannemer hebben we gelukkig de openingsdatum kunnen halen.”  

Samenwerking tussen mensen die elkaar kunnen verstaan 
De brug is gebouwd tussen de Stadswerven en het Noordenhoofd. De kade van het Noordenhoofd was slecht en aan vervanging toe. Het uitgangpunt was om eerst de kade te vervangen en daarna de brug te bouwen. “Ik kon het kadeherstel met de aannemer van de brug doen, maar heb er toch voor gekozen om eerst de brug te bouwen en de kade met het IBD voor te bereiden. Uiteindelijk is het altijd de samenwerking die het succes van dit soort projecten bepaalt en samenwerken gaat altijd beter tussen mensen die elkaar kunnen verstaan. Daarom kiezen we voor het IBD.”  Peter de Vet kijkt terug op een leuk project, dat een mooie ontwikkeling voor de stad is. Daarnaast heeft de brug op 4 oktober 2022 de Staalprijs ontvangen. Het IBD heeft hiervoor samen met ons als directie,  de architect en aannemer van de brug de motivatie geschreven en dit resulteerde in een prijs. “Wij als directie zijn heel blij dat we zo’n prijs hebben gewonnen.”