Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. 

Spring naar inhoud

Mooier, veiliger en duurzamer: in Heer Oudelands Ambacht gebeurt het

Home Nieuws Mooier, veiliger en duurzamer: in Heer Oudelands Ambacht gebeurt het

Mooier, veiliger en duurzamer: in Heer Oudelands Ambacht gebeurt het


De wijk Heer Oudelands Ambacht heeft last van verzakkingen in de openbare ruimte. Deze worden veroorzaakt door een slappe bodem van klei en veen die schade brengt aan het straatwerk, riool, kabels en leidingen. Woningen zijn hierdoor minder goed toegankelijk. In sommige straten is de straat zelfs 50 cm gezakt. Dit was 10 jaar geleden een goede reden om de woonomgeving eens flink op te knappen.

straat 1


Hoe het allemaal begon
In 2013 heeft het IBD een masterplan gemaakt voor het opknappen van de hele wijk. Met als doel: het vervangen van het riool en de openbare ruimte ophogen. Ook is in dit masterplan een nieuw ontwerp voor het groen, de verharding en de verlichting gemaakt. Heer Oudelands Ambacht is een wijk met circa 2.600 woningen. Om de wijk tijdens de werkzaamheden goed toegankelijk te houden voor de bewoners, is het project in 8 fases opgesplitst. Inmiddels zijn fase 1 en 2 afgerond, zit fase 3 in de afronding en is het IBD gestart met de voorbereidingen van fase 4.  

KaartKaart 2

De rol van het IBD
Projectleider Wim Bakker vertelt: "In 2014 ben ik betrokken geraakt bij het project. Tijdens de uitvoering van fase 1 en 2 heb ik de rol van directievoerder vervuld. Sinds fase 3 ben ik projectleider.  Tijdens de uitvoering van deze fase zijn we direct gestart met het ontwerp van fase 4. Dit doen we om de voortgang van het project erin te houden.”

 Verbeterpunten en inzichten
“Verbeterpunten en nieuwe inzichten uit eerdere fases nemen we mee naar de volgende fases. Om een voorbeeld te noemen: het omgevingsmanagement. Dit wordt niet meer vanuit de aannemer uitgevoerd, maar vanuit de gemeente. Reden hiervoor is dat wij merken dat deze omgevingsmanager meer betrokken is, meer kennis van zaken heeft over het projectgebied en de verbindende schakel is tussen opdrachtgever, aannemer en IBD. Daarnaast is dit ook duidelijker voor de bewoners, omdat zij nu één aanspreekpunt hebben.” 

StoepStraat 2Straat 3

Toekomstbestendig
Het IBD werkt met haar verschillende disciplines mee aan het project. Dit om te komen tot een kwalitatief goed ontwerp, dat ervoor zorgt dat de openbare ruimte beheersbaar en toekomstbestendig is. Een fijne plek om te wonen. Wim legt uit: “Denk hierbij aan het riool dat in z'n geheel vernieuwd wordt en is doorgerekend volgens de laatste eisen. Dit betekent dat meer (regen) pieken opgevangen kunnen worden met name bij hoosbuien. De openbare verlichting is aangepast volgens de laatste richtlijnen. Verder wordt overbodige verharding vervangen door groen.”  

Speeltuin ontwerpWaterpartij

Burgerparticipatie
Het project wordt ook mede mogelijk gemaakt door de bewoners van Heer Oudelands Ambacht. Zij zijn vanaf het allereerste moment betrokken bij de aanpak in hun straat. Er is een website beschikbaar waarop te zien is wanneer welke fase in uitvoering gaat. “Als we starten in een nieuwe fase, worden de bewoners apart benaderd om mee te denken in het ontwerpproces. Uiteraard kunnen niet alle wensen van bewoners worden meegenomen in het ontwerp, maar we gaan altijd in gesprek over waarom iets wel of niet kan”, vertelt Wim. “Bij aanvang van de werkzaamheden krijgen de bewoners een informatieboekje, waarin de werkzaamheden stap voor stap worden beschreven. Heeft iemand tijdens de uitvoering vragen, opmerkingen of klachten? Dan staat de omgevingsmanager voor diegene klaar.” 

Circulair en duurzaam
Wim: “Ook besteden we aandacht aan duurzaamheid en circulaire economie. Zo zorgen we ervoor dat bestratingsmateriaal gescheiden wordt opgebroken, zodat deze naar een puinbreker kan. Het materiaal komt vervolgens terug naar het project en gebruiken we als fundering voor de rijbaan. Ook worden lantaarnpalen en armaturen waar mogelijk hergebruikt of opnieuw samengesteld.” 

Uitdagingen
Met nog meerdere fases te gaan, ligt de grootste uitdaging nu bij het omvormen van de Beethovenlaan van een ‘traditionele’ ontsluitingsweg met 50km/h naar een GOW30: dit is gebiedsontsluitingsweg waarbij de maximale snelheid 30km/h is. Dit nieuwe wegtype is geïntroduceerd voor gebiedsontsluitingswegen met zowel een verkeers- als een verblijfsfunctie. Gelijktijdig met het nieuwe ontwerp van de Beethovenlaan, wordt ook het gebied rondom het winkelcentrum opnieuw ingericht. Zo krijgt het hart van de wijk  een hele nieuwe uitstraling. 

Speeltuinplanten boom

Trots
Wim: “Ik ben er trots op dat ondanks de zeer beperkte ruimte, de dichte bebouwingsgraad én de impact van de werkzaamheden, wij met elkaar het project gerealiseerd krijgen. In heel veel gevallen gaat alles van gevel tot gevel eruit om op te hogen. Bewoners doen vaak mee en vervangen hun huisaansluiting en hogen hun tuin op. Met een kleine investering en de juiste communicatie vanuit de gemeente en het projectteam, wordt de wijk compleet vernieuwd.  Heer Oudelands Ambacht is een mooi project waarbij de inbreng van het Ingenieursbureau Drechtsteden van toegevoegde waarde is. “Sinds de start van het project zijn we betrokken. Hierdoor hebben we veel basiskennis, weten we wat er in de wijk speelt en kunnen we zaken aandragen die een meerwaarde in de wijk kunnen zijn.”