Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. 

Spring naar inhoud

IBD is digitaal excellent

Home Nieuws IBD is digitaal excellent

IBD is digitaal excellent


Digitaal excellent. Wat houdt het in en waarom wil het IBD het zijn? En vooral: hoe pakken we dat aan? Directeur Joris van de Looij en adviseur Eva Oosterwijk gaan er uitgebreid op in. Ze vertellen bijvoorbeeld over een nieuwe pilot: een sensor die informatie geeft over hittestress en luchtkwaliteit, oftewel een klimaat sensor.   

Sensor tegen stenen

Waarom digitaal excellent? 
Een van de drie ambities voor de komende jaren van het IBD is ‘digitaal excellent’ zijn. Oftewel: het beheersen van digitale vaardigheden, zoals kunnen omgaan met datasets en software. Waarom is dat belangrijk? Eva: “Het werk van ingenieursbureaus verandert de komende jaren steeds meer. We gaan van platte tekeningen maken naar het modelleren van de openbare ruimte. Daardoor wordt het voor ons minder tekenen en meer data verwerken in een model. Of om het nog iets duidelijker te maken: niet meer alleen een lijntje, maar een weergave van gegevens vanuit dat lijntje. Dit noemen we datagedreven werken.” Joris vult aan: “Dit beheersen vraagt veel energie en scholing van onze collega’s. Het is de uitdaging om hen hier goed in te trainen.”  

De organisatie betrekken…  
Voor veel mensen voelt datagedreven werken ver weg. Zo ook binnen het IBD. Eva: “Daarom organiseren we pilots, zoals het meten van de scheefstand van kademuurconstructies met een sensor. Met deze pilots willen we iedereen betrekken en laten zien wat datagedreven werken inhoudt én hoe makkelijk het is om toe te passen.” Binnenkort start er een nieuwe pilot met een klimaatsensor. Hiermee haalt het IBD meer informatie op over hittestress en luchtkwaliteit. “We hebben gekozen voor een klimaatsensor van Streamline en een dashboard van Scamander. Deze laten gegevens over temperatuur, luchtvochtigheid, CO2 en stikstof zien.  Het meten van deze data zegt namelijk waar de hittestress het hoogst is in de stad en op welke plekken het al goed gaat. Denk hierbij aan het verschil tussen een gebied met veel groen en een gebied dat met name uit verharding bestaat.“ 

Sensor stap 1Sensor stap 2

 …en inwoners meenemen 
Waarom er is gekozen voor hittestress en luchtkwaliteit? “Dit onderwerp staat dicht bij de inwoners van de Drechtsteden. De verandering van het klimaat en de leefbaarheid van hun woonplaats is voor hen belangrijk. We willen allemaal in een schone en groene stad wonen”, vertelt Eva. “Enerzijds houden we deze pilot om als organisatie van te leren. Bijvoorbeeld over hoe we een dashboard opbouwen en hoe vaak we moeten meten en data vanaf de sensor naar het dashboard moeten verzenden. Anderzijds willen we de uitkomsten uit de metingen delen met de inwoners. Door het effect van maatregelen in de openbare ruimte te meten, kunnen we straks beter aan de inwoners uitleggen waarom we de openbare ruimte op een bepaalde manier inrichten, bijvoorbeeld door het toepassen van meer groen.”  

Hittestress meten met 20 sensoren 
Vanuit deze pilot worden 20 sensoren geplaatst, verspreid over heel de Drechtsteden. Bijvoorbeeld in de Dordtse binnenstad, een woonwijk in Zwijndrecht en in het groen bij de Biesbosch. Joris: “We laten ze voor 6 maanden metingen uitvoeren en starten dit voorjaar. De zomermaanden zijn namelijk het meest interessant, want dan zijn de temperaturen het hoogst.” Na de meting van 6 maanden evalueert het IBD de resultaten. “Als we weten in welk type omgeving de hotspots en hoge concentraties zitten, weten we waar de hittestress het grootst is. Vervolgens kunnen we hier maatregelen voor bedenken, zoals het toevoegen van extra bomen die voor meer verkoeling en schaduw zorgen.”    

Onderbouwd ontwerpen 
Door datagedreven werken worden de ontwerpen van het IBD steeds feitelijker. Eva: “In onze projecten geven we vaak advies voor een oplossing of ontwerp. Nu doen we dat veelal op basis van ervaring. Maar door datasets vanuit sensoren en metingen te gebruiken, kunnen we het beter onderbouwen en laten aansluiten bij de situatie. Plus: we hoeven niet meer jarenlang op een locatie te werken om de juiste locatiekennis te hebben.”    

Sensor stap 3Sensor stap 4

Onze ambitie de komende jaren 

Wat wil het IBD bereiken als het gaat om datagedreven werken? Joris: “Uiteindelijk willen we als ingenieursbureau heel soepel kunnen omgaan met datasets. Handig zijn in het analyseren, verwerken en interpreteren van gegevens. Op zo’n manier dat we data kunnen gebruiken in ons advies-ontwerpproces. En als dat zover is, dan zijn we digitaal excellent bezig.”   

Wat wil jij laten meten?  
En om steeds digitaal excellenter te worden, zijn we op zoek naar een nieuw pilot-onderwerp. Tot nu toe kiezen we de pilots vanuit IBD-projecten, maar misschien heb jij wel een ander interessant idee? Laat het ons weten. We waarderen je input!