Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. 

Spring naar inhoud

Het gezicht achter: Team Constructie & Geotechniek

Home Nieuws Het gezicht achter: Team Constructie & Geotechniek

Het gezicht achter: Team Constructie & Geotechniek

 Ray Westerhuis, Team constructie & Geotechniek


“Wat doet het IBD eigenlijk allemaal?” is voor ons een bekende vraag. “Een heleboel!” is daarop het korte antwoord. Graag beantwoorden we de vraag ook wat uitgebreider. Dat doen we in de rubriek ‘Het gezicht achter …’ Projectregisseur Ray Westerhuis geeft in dit artikel een kijkje in de keuken van één van onze 5 specialistische projectteams: Team Constructies en Geotechniek.

Wat doet het team Constructies en Geotechniek?

“Als team Constructies en Geotechniek pakken wij alle constructieve projecten op. Van kunstwerken, zoals bijvoorbeeld kademuren en bruggen, tot fundaties, staal- en betonconstructies. Daarnaast pakken wij ook geotechnische zaken op zoals zettingsberekeningen. Wij doen voor deze projecten de advisering, maken ontwerpen en bieden begeleiding tijdens de uitvoering. Tijdens de uitvoering kan er altijd iets gebeuren waardoor er afwijkingen optreden. Wij bieden dan technische begeleiding om zorg te dragen dat de constructie toch voldoet aan de uitgangspunten en de vergunning.”

 

Waar houden jullie je nu vooral mee bezig bij Geotechniek?

“Binnen de Geotechniek geven wij vooral adviezen, voor het bouwen van nieuwe woonwijken waarbij het nieuwe wegennet moet worden voorbelast. Hierbij speelt de restzetting van het gebied een belangrijke rol. De restzetting is het verloop van de zetting over 30 jaar die optreedt nadat de constructie is gemaakt. We zitten hier in een rivierengebied, waar vroeger oude wateren hebben gelopen. Daarom is er een kans op grote zettingsverschillen. Om deze te voorkomen stellen wij van tevoren berekeningen op voor de restzetting van het gebied. Daarnaast maken we ook stabiliteitsberekeningen van grondconstructies. Bijvoorbeeld als er in de nabijheid van een dijk een project wordt uitgevoerd of dat de bestaande situatie wordt gewijzigd die van invloed heeft op het dijklichaam.”

 

Welke werkzaamheden doen jullie, naast ontwerpen, rondom kadeconstructies?

“In Dordrecht zijn er heel veel kadeconstructies, bijvoorbeeld in de historische binnenstad. Ons team werkt samen met de beheerder van deze kades. Jaarlijks voeren we inspecties en deformatiemetingen uit. Op basis hiervan geven wij advies over de onderhoudstoestand van de kades”

 

Wat was een bijzonder project waar jullie de afgelopen tijd aan hebben gewerkt?

“Eigenlijk is elk project bijzonder. Elk project heeft zijn eigen specifieke kenmerken en bijzonderheden. Om een voorbeeld te noemen, zijn we momenteel bezig met een nieuwe kade op de Stadswerven deelgebied F. De bestaande maar ook de nieuwe omgeving speelt daarbij een belangrijke rol. We hebben in de directe omgeving te maken met een monumentaal pand de Biesboschhal en grote leidingen van het warmtenet van HVC die de kade doorkruisen en onder de Wantij door zijn aangelegd. Daarnaast hebben we rekening moeten houden met een nieuw gebouw die achter de kade nog gebouwd gaat worden. Hierbij hebben we dus rekening moeten houden met het toekomstig palenplan van het gebouw. Daarnaast is de verankering van de kade dermate complex dat elk anker een eigen hoek heeft en daardoor separaat is gedimensioneerd.

 

Ook zijn we nu bezig met een advies voor de te verleggen Brugweg naar Zwijndrecht. Aan de kant van Zwijndrecht wordt een nieuwe aanlanding gemaakt, op een andere locatie. Hiervoor stellen wij het Geotechnisch advies op. Op het moment voeren wij het geotechnisch onderzoek uit naar de ondergrond.”

 

Welke fase van het project is voor jou het meest interessant?

“Elke fase van een project heeft zijn charmes. Maar hoe meer je aan de voorkant van het project al betrokken bent, hoe groter de invloed van een keuze is op het ontwerp en uiteindelijk op het budget. Bijvoorbeeld de keuze of we een tunnel of een brug maken. Dit is natuurlijk een voorbeeld van uitersten maar wat duidelijk moet zijn is dat belangrijke keuzes aan het begin van het project gemaakt moeten worden. Dan moet je echt in vogelvlucht naar het project kijken. Dit is wat het werk interessant maakt voor mij, en het is denk ik ook de kracht van het IBD mede omdat we vanuit meerdere invalshoeken integraal naar projecten kijken. Wat je aan het begin verandert, heeft consequenties voor de rest van het project.”