Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. 

Spring naar inhoud

De Dordtse Mijl: 1600 meter aan renovatie

Home Nieuws De Dordtse Mijl: 1600 meter aan renovatie

De Dordtse Mijl: 1600 meter aan renovatie


Video Dordtse Mijl

De gemeente Dordrecht vond het mooi geweest: de toegangsweg, Laan der Verenigde Naties, van de A16 naar het centrum was geen visitekaartje meer en aan vernieuwing toe. De weg moest veiliger, groener en meer bij de stad worden getrokken. Een enorme klus. Hoe pak je dit aan zonder het verkeer te stremmen? Diny Kramer, senior projectingenieur, vertelt er alles over. 


700 meter verderop tanken

Het project ‘De Dordtse Mijl’ gaat over een 1600 meter (1 mijl) lange toegangsweg die, vanwege de lengte, opgesplitst is in meerdere fases. De renovatie begon in 2018 en is momenteel in de laatste fase van uitvoering. In de eerste fase is het BP-tankstation ca. 700 meter verplaatst. Het gebied is in korte tijd bouwrijp gemaakt. Diny: “Er is grond opgehoogd, het riool is vernieuwd en kabels en leidingen zijn verlegd.”

Aansluitend startte de bouw van het tankstation. Om bij de nieuwe locatie te komen, was de aanleg van een nieuwe toegang nodig. Dit deel van de Dordtse Mijl moest daardoor eerder dan gepland worden uitgevoerd. Hier heeft Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) snel gehandeld”, vervolgt Diny. “Medio juni 2020 is de eerste oplevering gehaald. Vanwege de uitbraak van corona was er weinig verkeer op de weg. Hierdoor hadden we meer werkruimte en verliepen de werkzaamheden voorspoedig.”

Mijl 1Mijl 2

Bomen planten in de storm

Naast de wegwerkzaamheden heeft het IBD ook veel aandacht voor de natuur. Bij het ontwerp van het nieuwe tankstation is bijvoorbeeld ook de omgeving meegenomen. Die ruimte was erg verwaarloosd, nu staan er extra bomen en binnenkort komen er nog meer.  

Een landschapsarchitect heeft de basis van de groene inrichting van de Dordtse Mijl ontworpen. Daarna is bekeken hoe dit ontwerp past binnen de uitgangspunten van het Waterschap Hollandse Delta. Hierbij is onder meer het zicht op het water vergroot. Het plan: een laan van bomen langs de weg. Deze keuze is niet zonder risico's.

Diny legt uit: "Het gevaar bestaat dat de wortels van bomen de dijken aantasten, hierdoor worden ze instabiel. Als het hard waait kunnen de bomen omvallen en een gat veroorzaken in de dijk." Het IBD heeft samen met het waterschap gekeken naar verschillende soorten bomen en beplanting. Samen onderzochten ze waar en wanneer de bomen het beste geplaatst kunnen worden. Wat blijkt: de beste tijd om het groen te planten is tijdens het stormseizoen (tussen oktober en april). Dit is de periode waarin bomen tot rust komen door het koudere weer. Het zorgt voor gunstige omstandigheden voor wortels om zich te ontwikkelen, voordat het groeiseizoen begint. Hiervoor heeft het waterschap een aparte vergunning aan het IBD verleend om de werkzaamheden uit te voeren. Na het planten voelt de toegangsweg nog meer aan als een onderdeel van de stad. 


Mijl 3Mijl 4

We zijn er bijna

Verder heeft ook het treinspoor voor de goederentreinen invloed op het ontwerp van de Dordtse Mijl. Het spoor ligt naast de toegangsweg en bevatte haast geen waarschuwingssignalen, waardoor er meerdere onveilige situaties ontstonden. “In samenwerking met ProRail hebben we een ontwerp gemaakt waarbij in een later stadium waarschuwingslichten komen. Deze kunnen dan gekoppeld worden aan de verkeerslichten voor de kruispunten. Als er een goederentrein aankomt, gaan alle verkeerslichten automatisch op rood. Dit is in een proefopstelling getest, en de verkeerssituatie wordt daarmee enorm verbeterd”, vertelt Diny.

Het laatste stukje van de Dordtse Mijl bevat ook een deel spoor. Dit gaat over de weg heen en bevat wél waarschuwingslichten. Hier moesten extra aanvullende veiligheidseisen worden getroffen om de veiligheid voor de geplande werkzaamheden te kunnen garanderen. Daarom loopt het project wat vertraging op.


Continue uitdaging

"De grootste uitdaging van de Dordtse Mijl was niet de vele fases van de werkzaamheden, maar het vloeiend laten doorgaan van al het verkeer tijdens deze werkzaamheden. Dat kon alleen als we de mijl in stukken opdeelden en alles gefaseerd aanpakten. Daardoor was het mogelijk goede omleidingsroutes te maken en verloopt de renovatie soepel. Nu ligt er grotendeels al een veilige, groene en toegankelijke weg naar de binnenstad van Dordrecht. Daar ben ik ontzettend blij mee.”

Heeft jouw stad een nieuwe toegangsweg nodig? Komen er ook verschillende partijen bij kijken?
Neem contact op met Diny Kramer. Ze kijkt graag met je mee naar de mogelijkheden.