Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. 

Spring naar inhoud

15 jaar samenwerking Omgevingsdienst en Ingenieursbureau

Home Nieuws 15 jaar samenwerking Omgevingsdienst en Ingenieursbureau
Samenwerking tussen IBD en OZHZ

Al meer dan 15 jaar samenwerking Omgevingsdienst en ingenieursbureau


Als Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) werken we samen aan de omgeving van morgen. Dit doen we al vele jaren. Bijvoorbeeld op het gebied van projecten in de ondergrond. De  omgevingsdienst coördineert de bodemonderzoeken en bodemsaneringen en wij verzorgen de civiele werkzaamheden. En ook op het gebied van grondverzet werken we samen. We bekijken bij welke projecten grond vrijkomt of juist nodig is en hoe dit slim te combineren is met andere projecten binnen de regio. Ook op het gebied van duurzaamheid is er door samenwerking meer te bereiken!


De eerste duurzaamheidsprojecten zijn al een feit. Samen met  OZHZ bekijken we met gemeenten in de Drechtsteden hoe duurzaamheids- en klimaatthema's beter kunnen worden toegepast  bij nieuwe of herontwikkelingen. Zo kun je bijvoorbeeld een waterberging maken om bij extreem weer  overmatig water op te vangen en tegelijkertijd werken aan een betere biodiversiteit door bomen te planten die insecten aantrekken.
Bij het ontwerpen van de natuurlijke speelplek in het Sterrenburgpark is overleg geweest over flora en fauna en bij de inrichting van de Jeroen Boschlaan in Zwijndrecht hebben we vooral overlegd over het toepassen van klimaatadaptatie. 


Er is veel informatie beschikbaar van de boven- en ondergrond.  Door deze informatie tijdig in projecten mee te nemen, weten we waar kansen liggen en ook waar mogelijke beperkingen zijn bij ontwikkelingen. Door ambities met elkaar te koppelen kunnen we mee bereiken bij de uitvoering van projecten.


Meerwaarde voor opdrachtgever

Op 8 mei vierden we onze meer dan 15 jarige samenwerking tijdens een netwerkbijeenkomst 'Gezamenlijk meerwaarde creëren voor de opdrachtgever' in het Meetinghouse in Dordrecht.


Na de presentaties over Dordtse Kil IV, het Kildepot en de stand van zaken met betrekking tot PFAS zijn we aan de slag gegaan met een interactieve sessie. Binnen de thema's: Planning en financiën, kennis, rollen en verantwoordelijkheden, samenwerking en kwaliteit hebben we nagedacht over waar de meerwaarde voor de opdrachtgever verder kan worden vergroot. Uit de groepssessies die hebben plaatsgevonden zijn de volgende zaken naar voren gekomen:


  • Projectinformatie, planning en risico's in vroeg stadium met elkaar delen, evenals projectwijzigingen,
  • Tijdens het project actieve communicatie van A-Z,
  • Meer met elkaar om tafel en vaker een netwerkbijeenkomst organiseren om elkaar beter te leren kennen en kennis uit te wisselen. Hierbij is het van belang de vertaalslag te maken naar elkaars vakgebieden en in begrijpelijke taal te communiceren,
  • Heldere en concrete afspraken maken over verantwoordelijkheden en bevoegdheden,
  • Adviseur(s) OZHZ aanwezig bij projectenoverleg IBD.


De komende tijd gaan we hier verder invulling aan geven en er tijdens een bijeenkomst in het najaar op terug komen.