Spring naar inhoud

Vakgebieden

Home Vakgebieden
 • schaapjes

  Groen- & cultuurtechniek

  In de Drechtsteden willen we graag dat iedereen in een aantrekkelijke leefomgeving woont. Met daarin een goed evenwicht tussen wonen en groen als basis. Groen in (binnen)steden brengt veel voordelen met zich mee op sociaal, economisch en emotioneel... Lees meer

   
 • Inrichting & ontwerp openbare ruimte

  Wij zijn een belangrijke partner binnen de ambitie van de Groeiagenda 2030:  De Drechtsteden willen doorgroeien naar een gebied van meer dan 300.000 inwoners, 30.000 nieuwe banen erbij en 25.000 nieuwe woningen in het gebied realiseren. De... Lees meer

   
 • wegwerkzaamheden

  Wegen & verhardingen

  Binnen de Drechtsteden worden veel wegen vernieuwd. Wegen zijn om verschillende redenen aan vervanging toe. Het kan zijn dat de staat is verouderd. De weg is niet meer vlak, het wegdek in combinatie met voertuigen zorgt voor geluidsoverlast, er... Lees meer

   
 • Constructies & geotechniek

  Constructies zijn een essentieel onderdeel van onze stedelijke infrastructuur. Onze medewerkers van het projectteam Constructies & geotechniek bieden adviezen en diensten voor de meest uiteenlopende projecten. We zijn werkzaam op alle... Lees meer

   
 • Riolering & stedelijk water

  Water is van grote betekenis voor een optimaal leefklimaat in stedelijke gebieden. Hoe voorkomen we waterschade bij extreme neerslag? En hoe brengen we water bij langdurige droogte het gebied in? De huidige klimaatontwikkelingen vragen om een... Lees meer

   
 • Directievoering & toezicht

  Directievoering & toezicht is het bewaken van en toezicht houden op de naleving van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, tijdens de uitvoering van het project. Directievoerders en toezichthouders handelen als één team en... Lees meer

   
 • dossiers

  Contracten & kosten

  Door de grote variatie in projecten, die wij als ingenieursbureau uitvoeren, hebben onze medewerkers veel kennis en ervaring opgebouwd in kostendata. Al in de beginfase van een project verzamelen we informatie en ontwikkelen we kengetallen voor... Lees meer