heading ISO special IBD

Special over ISO certificering IBD

Voor het Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) was donderdag 5 juli een prachtige mijlpaal. Die middag ontving het bureau namelijk het officiële ISO certificaat 9001 (2015) uit handen van Barry van Wijngaarden van het Noorse onderzoeksbureau DNV GL. Directeur Joris van de Looij (IBD): "We zijn trots dat we het ISO 9001 certificaat behaald hebben!"


Meerwaarde neemt alleen maar toe

"Jacqueline van Dongen, portefeuillehouder van het ingenieursbureau binnen de Drechtsteden, ziet voor ons een grote rol weggelegd binnen de Groeiagenda. Dat vertelde zij tijdens de uitreiking. Er ligt een enorm pak ambities op ruimtelijk en economisch gebied. Verdichten in stedelijk gebied en daarbij de klimaatveranderingen. Grote uitdagingen, waar een mooie taak ligt voor het IBD, zowel strategisch als adviserend," aldus Van de Looij


certifcaatuitreiking

"Ook wethouder Piet Sleeking feliciteerde ons met het behalen van dit certificaat. In de stad is er volgens hem veel tevredenheid over het werk van het IBD. Dordrecht staat de komende periode voor behoorlijke opgaven. De aanleg van de brug tussen Stadswerven en de binnenstad, de transformatie van de Spuiboulevard, inclusief een nieuwe stadskantoor. De uitbreidingsplannen voor 4000 woningen. Hij spreekt zijn waardering uit voor de kwaliteit van alle processen binnen ons bedrijf. Het IBD is de eerste organisatie binnen de Drechtsteden die dit ISO 9001 (2015) kwaliteitscertificaat behaald heeft. Hij heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de grote opgaven dit de gemeente heeft met hulp van ons bureau gaan lukken."


Belangrijke stap

Van de Looij vervolgt: "Tot aan het toekennen van het ISO certificaat, hebben we met alle medewerkers hard gewerkt aan het steeds verbeteren van de kwaliteit van ons werk. Er is veel gedaan om die kwaliteitsslag te maken. Diverse opleidingen voor medewerkers, het verbeteren van onze werkwijze en werkprocessen en het nog meer werken volgens standaarden. Volgens de auditor zijn we met lof geslaagd! Dit is een nieuwe, belangrijke, stap in onze ontwikkeling naar een krachtig, publiek ingenieursbureau."


Zelfde kwaliteit

"ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie", vervolgt Joris. "Het ISO Kwaliteitssysteem is belangrijk voor ons als ingenieursbureau. Met dit systeem komen we tegemoet aan de wensen, de eisen en de verwachtingen van onze klanten. We laten als organisatie zien dat we nog makkelijker samenwerken en elkaars dossiers kunnen overnemen. Ook is er meer structuur en uniformiteit in afspraken; wie er ook aan een project werkt, de opdrachtgever kan rekenen op dezelfde kwaliteit. En dat is waardevol, want in de Drechtsteden brengen wij jaarlijks zo'n 250 projecten en ideeën tot uitvoering voor zo'n 270.000 inwoners."  

Wie er ook aan een opdracht werkt, we leveren dezelfde kwaliteit


Losse bouwstenen vormen een geheel


Projectregisseur Andrew Hunter over ISO: "Waar het om gaat is dat het voor de opdrachtgever niet moet uitmaken wie van ons aan een project werkt. Hij of zij krijgt gewoon dezelfde kwaliteit. Het werken met standaarden draagt daar enorm aan bij."

"In mijn team Uitvoering werken we al met veel dezelfde rapportages, wat de duidelijkheid over en weer ten goede komt. We beperken zo risico's tot het minimum en voorkomen problemen. De tussentijdse checks (interne audits van ISO) helpen daar ook bij. Het kan namelijk best zo zijn dat zaken beter worden door ze iets anders aan te pakken. Als dat blijkt, dan koppelen we dat terug naar het team Voorbereiding en wordt het betreffende proces aangepast. Zo zijn wij continue aan het verbeteren en helpen we onze kwaliteit vooruit".

Processen gemakkelijk volgen

"Wat ons extra helpt is VISI", vervolgt Andrew. "Dit is een hulpmiddel om processen te volgen. VISI vormt de basis voor communicatie en informatieoverdracht in organisaties en (bouw)projecten. Zo is het mogelijk om bij wijzigingen snel goedkeuring te krijgen of bijvoorbeeld de laatste versie van een detailtekening tijdig beschikbaar te stellen. Ieder digitaal contact is gelijk aan een digitale ondertekening en voldoet dan ook aan archiefbeheer. En dat is wel zo makkelijk!"


Paul van der Wijngaart, algemeen directeur Drechtsteden:"Voor mij is IBD en ISO een terechte combinatie, waarop wij erg trots mogen zijn. Het is vooral ook een kwaliteitsgarantie naar onze opdrachtgevers. De essentie is dat je met elkaar afspraken maakt over het kwaliteitsniveau. En dat je je daar consequent aan wilt houden. Alles wat je doet documenteer je. Achteraf is dan alles precies na te gaan. Het is wel veel werk dat je met elkaar moet doen en vooral goed moet doen. Blijf daarom goed nadenken over en investeer in de onderlinge samenwerking. Bovenal: blijf veel werkplezier houden."


Freek Oldenburger is projectleider ISO 9001. Het afgelopen jaar heeft hij zich hard gemaakt om het ISO certificaat te behalen. Uiteraard niet in zijn eentje. Met hulp van veel collega's is het gelukt om heel veel losse bouwstenen samen te voegen tot een geheel. Een uniforme manier van werken. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het behalen van het ISO certificaat.

"We zijn constant bezig om onze kwaliteit te verbeteren", aldus Freek. "Met het ondernemingsplan, met jaarplannen, met standaard documenten, met klanttevredenheidsonderzoeken, noem maar op. Niet alleen om efficiënter te werken, maar ook omdat er vanuit onze klant de vraag kwam naar een gelijkmatige kwaliteit van ons werk. Dit bleek namelijk toch wat verschillend te zijn bij de een of de andere medewerker.


Risico's bewaken

Samen met een externe procesbegeleider ben ik aan de slag gegaan. We hebben al heel veel bouwstenen, zoals standaard documenten, dezelfde mappenindelingen voor projecten. Deze hebben we nagelopen en geactualiseerd. We doen al aan voortgangs- en risicobewaking. We kijken bij ieder project welke risico's er zijn; of het politiek, financieel of tijdsafhankelijk is. Alleen we deden dat nog niet consequent bij ieder project. Deze slag hebben we nu gemaakt. Iedere medewerker werkt nu volgens de standaardmethodiek. En zo zijn klussen goed te volgen en te 'klaren'.


Effect al zichtbaar

Het was een leuk project. Soms ook wel spannend… gaan we het halen? En ik zie nu al het kwalitatief effect van deze manier van werken. Een mooi resultaat! Vijf juli, tijdens een klanttevredenheidlunch ook nog maar eens even gecheckt. We blijven er continue mee bezig!"

Neem vanaf vrijdag 13 juli ook eens een kijkje op onze geheel vernieuwde website! www.ingenieursbureaudrechtsteden.nl.