Spring naar inhoud

Special: ISO 9001 certificering voor IBD

Home Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven

Voor het Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) was donderdag 5 juli een prachtige mijlpaal. Die middag ontving het bureau namelijk het officiële ISO certificaat 9001 (2015) uit handen van Barry van Wijngaarden van het Noorse onderzoeksbureau DNV GL. Directeur Joris van de Looij (IBD): "We zijn trots dat we het ISO 9001 certificaat behaald hebben!"


Meerwaarde neemt alleen maar toe

"Jacqueline van Dongen, portefeuillehouder van het ingenieursbureau binnen de Drechtsteden, ziet voor ons een grote rol weggelegd binnen de Groeiagenda. Dat vertelde zij tijdens de uitreiking. Er ligt een enorm pak ambities op ruimtelijk en economisch gebied. Verdichten in stedelijk gebied en daarbij de klimaatveranderingen. Grote uitdagingen, waar een mooie taak ligt voor het IBD, zowel strategisch als adviserend," aldus Van de Looij


certifcaatuitreiking

"Ook wethouder Piet Sleeking feliciteerde ons met het behalen van dit certificaat. In de stad is er volgens hem veel tevredenheid over het werk van het IBD. Dordrecht staat de komende periode voor behoorlijke opgaven. De aanleg van de brug tussen Stadswerven en de binnenstad, de transformatie van de Spuiboulevard, inclusief een nieuwe stadskantoor. De uitbreidingsplannen voor 4000 woningen. Hij spreekt zijn waardering uit voor de kwaliteit van alle processen binnen ons bedrijf. Het IBD is de eerste organisatie binnen de Drechtsteden die dit ISO 9001 (2015) kwaliteitscertificaat behaald heeft. Hij heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de grote opgaven dit de gemeente heeft met hulp van ons bureau gaan lukken."


Belangrijke stap

Van de Looij vervolgt: "Tot aan het toekennen van het ISO certificaat, hebben we met alle medewerkers hard gewerkt aan het steeds verbeteren van de kwaliteit van ons werk. Er is veel gedaan om die kwaliteitsslag te maken. Diverse opleidingen voor medewerkers, het verbeteren van onze werkwijze en werkprocessen en het nog meer werken volgens standaarden. Volgens de auditor zijn we met lof geslaagd! Dit is een nieuwe, belangrijke, stap in onze ontwikkeling naar een krachtig, publiek ingenieursbureau."


Zelfde kwaliteit

"ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie", vervolgt Joris. "Het ISO Kwaliteitssysteem is belangrijk voor ons als ingenieursbureau. Met dit systeem komen we tegemoet aan de wensen, de eisen en de verwachtingen van onze klanten. We laten als organisatie zien dat we nog makkelijker samenwerken en elkaars dossiers kunnen overnemen. Ook is er meer structuur en uniformiteit in afspraken; wie er ook aan een project werkt, de opdrachtgever kan rekenen op dezelfde kwaliteit. En dat is waardevol, want in de Drechtsteden brengen wij jaarlijks zo'n 250 projecten en ideeën tot uitvoering voor zo'n 270.000 inwoners."