Zomer header

Zomereditie 2017

De zomer is begonnen!

Dat is de afgelopen weken al goed te merken, met die warme temperaturen. Een goed begin van hopelijk een heerlijke zomer.


En met de start van de zomer is het ook weer tijd voor de zomereditie van de IBD nieuwsbrief. In deze editie komt de opening van het lang besproken Waalbos aan bod, de samenwerking tussen het IBD en begraafplaats de Essenhof, de realisatie van een parkeerterrein in de historische binnenstad van Dordrecht en de oplevering van woningen in Alblasserdam.


Veel leesplezier en alvast een fijne zomer (vakantie)!  

Bijzondere wending parkeerproject Steegoversloot


Het Waalbos, een bijzonder project voor IBD


Op dit moment werkt het IBD aan de realisatie van 106 parkeerplaatsen in een zijstraat van de Steegoversloot, de historische stadskern van Dordrecht. Er zijn te weinig parkeerplaatsen in de stad en het gebouw dat hier stond, een oude meisjesschool, werd al jarenlang niet gebruikt. De gemeente Dordrecht besloot de vroegere meisjesschool te slopen.


Graveringen

Ben de Fretes, bouwmanager IBD, vertelt: "Tijdens deze sloopwerkzaamheden kwamen wij 'iets' bijzonders tegen. Wij troffen een raam aan met graveringen van handwerk, die het meisjesonderwijs van vroeger symboliseren. Je ziet meisjes koken, strijken, breien en verzorgen. Deze graveringen hebben wij voorgelegd aan Monumentenzorg en samen besloten deze vondsten te schenken aan het Nationaal Onderwijsmuseum.


Huis Doelsteyn in tact gebleven

Huis Doelesteyn, vroeger onderdeel van de meisjesschool, is wel intact gebleven. Alleen tijdens de sloop moesten wij de koppeling van de technische gebouwinstallaties tussen beide gebouwen afsluiten. Denk aan elektriciteit, water en CV-leidingen. Om dit deel van de school nog wel te kunnen gebruiken, zijn wij nu bezig met het aanleggen van nieuwe kabels en leidingen, een nieuwe meterkast en een nieuwe CV-installatie. Door de sloop van het oude gebouw is ook de erfafscheiding tussen de woningen en de openbare ruimte verdwenen. Niet alleen bij Huis Doelesteyn, maar ook bij de andere huizen op het rijtje. De afgelopen weken is een drie meter hoge muur gebouwd, die de woningen afscheidt van de toekomstige parkeerplaatsen".


Parkeren mogelijk medio oktober

Senior projectingenieur, Jan Geert Kruidhof, is projectleider voor de realisatie van deze parkeerplaatsen:
"Na de sloop bleek de grond vervuild, die is nu allemaal gesaneerd. De aannemer begint in juli met het bestraten van de 106 parkeerplaatsen. Er komt een hondenuitlaatveldje en er worden bomen en hagen geplant. De planning is dat de inwoners en bezoekers van de stad hier medio oktober hun auto kunnen parkeren. Dan nog wel even zonder groenvoorziening, want vanwege een beter beplantingsklimaat wordt er in november pas geplant".


De plannen om het Waalbos aan te leggen zijn er al heel lang, namelijk sinds 1983. In 2015 startte eindelijk de inrichting van het natuur- en recreatiegebied. Twee jaar lang is gewerkt aan grondwerkzaamheden, het graven van waterpartijen en de aanleg van paden en planten voor een toekomstig bos.


Van begeleiding tot uitvoering

Het IBD heeft de aanbesteding en begeleiding van de uitvoering verzorgd. Samen met de gemeenten Zwijndrecht en Ridderkerk zijn de laatste puntjes op de i gezet: een gebied toegankelijk voor iedereen, aantrekkelijk voor wandelaars en een fietspad dat aansluit op regionale routes.


Officiële opening Waalbos

Op 12 mei is het Waalbos officieel geopend en daar is het IBD natuurlijk trots op. Tijdens deze opening waren verschillende betrokken aanwezig. Ook de heer A.T. Kamsteeg, wethouder ruimtelijke ontwikkeling bij de gemeente Zwijndrecht en tevens voorzitter van de Landinrichtingscommissie:
"Het is een project waar verschillende gemeenten bij betrokken zijn geweest. Met de gemeente Zwijndrecht, Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht, Barendrecht en andere betrokkenen hebben wij dit project opgezet. Vroeger was dit min of meer ontoegankelijk agrarisch gebied, wat nu wordt opengesteld voor fietsers, wandelaars en ook voor flora en fauna. In dit Waalbos zijn straks veel verschillende planten, bloemen en dieren te vinden".


Eindelijk meer groen

Ook gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, Han Weber, was aanwezig: "In de provincie hebben we tekorten aan groen. Mensen die hier in de omgeving wonen, zullen ook vóórdat het Waalbos er was, hun plek wel gevonden hebben naar groene gebieden. Maar wel een eind verderop. Het is belangrijk, wil je ook een aantrekkelijke leefomgeving bieden, dat je ook op korte wandel- en fietsafstand van je eigen woning groen kunt opzoeken. En dat bieden wij op deze manier".
  
Woningen

Jarenlange samenwerking IBD en Essenhof


Van woonwagen naar woning


Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) werkt al jaren aan projecten op begraafplaats de Essenhof in Dordrecht. Igle Weidenaar, Stafmedewerker bij de Essenhof, vertelt hierover:
"In 2010 is de Essenhof gestart met de uitvoering van een masterplan. Binnen dit plan het IBD verschillende projecten voor ons begeleidt: het vernieuwen van ons kantoor, verbouwen van de aula en restaureren van de monumentale aula, aanleggen van het Kinderhof, het eerste deel van de urnentuin en de wandgraven.


Deze wandgraven, eigen bovengronds geplaatste grafkelders, zijn in januari dit jaar opgeleverd en de aangebrachte beplanting krijgt nu vorm. Ook de andere projecten zijn de afgelopen jaren gerealiseerd. De eerste fase van de urnentuin is klaar. Op termijn wordt de volgende fase gerealiseerd. Het ontwerp is van landschapsarchitect Adriaan Eckhardt en ligt al klaar. Eckhardt werkte tot zijn pensioen in 2010 bij het IBD. De aansluiting tussen de urnentuin, kinderhof en de monumentale grafvelden wordt dan afgerond".


IBD heeft vakkennis

Igle: "Ik heb verstand van begraven en cremeren en wil dus graag advies over bouwkundige en civiel technische zaken. Het IBD heeft deze vakkennis. Het IBD is voor ons niet alleen adviseur, projectleider, toezichthouder, maar controleert ook de bestektekeningen van de aannemer en regelt de aanbesteding. Je moet niet denken dat je sommige dingen beter kunt, ieder heeft zijn vak. En de samenwerking met het IBD is prettig.


IBD heeft vakkennis

Jan de Geus, senior projectingenieur bij IBD, heeft de werkzaamheden op het buitenterrein van de begraafplaats op zich genomen. Hij heeft veel ervaring met begraafplaatsen en hij weet wat dit werk inhoudt, dat is fijn werken. Werken op een begraafplaats vraagt ook om zorgvuldig werken. Uitvaarten blijven doorgaan en deze goed laten verlopen was eigenlijk de grootste uitdaging. Want, werkzaamheden geven natuurlijk altijd overlast. Maar de goede samenwerking tussen de architect, aannemer, de Essenhof en het IBD heeft gezorgd voor zo min mogelijk ongemak voor de nabestaanden".


Al sinds 1987 zijn er plannen om het woonwagenkamp in Alblasserdam, met zestien woonwagenfamilies, te verhuizen naar een andere plek. Een langdurig traject, waar de afgelopen jaren verschillende projectmanagers aan hebben gewerkt. Vijf van de zestien gezinnen wilden geen nieuwe standplaats voor hun woonwagen, maar een vaste woning. De andere elf gezinnen willen hun woonwagentraditie in eer houden. Voor beide partijen moest een oplossing worden bedacht.

Voor de vijf gezinnen heeft de gemeente Alblasserdam samen met het projectmanagement van de gemeente Dordrecht, het IBD en een architect gekeken naar de mogelijkheden voor een vaste woning.


Wat was de rol van het IBD tijdens dit proces?

Ben de Fretes, bouwkundige bij IBD en projectleider van dit project:
"Vanaf 2014 is het IBD betrokken bij dit project, vooral als adviseur van de opdrachtgever op het gebied van bouwmanagement. Marquart Architecten hebben van 2015 tot het voorjaar van 2016 het ontwerp en de (bestek-) tekeningen gemaakt. Deze documenten hebben wij samen met de architect voorbereid, gecontroleerd en afgerond. De aanbesteding is in de zomer van 2016 afgerond en oktober dat jaar is gestart met de uitvoering. De bouw van de woningen heeft zes maanden geduurd. Op 26 april 2017 zijn deze woningen opgeleverd. Tijdens de uitvoering heb ik de taak van directievoerder en toezichthouder op me genomen."


Unieke aan dit project:

"Als Ingenieursbureau doen wij normaal gesproken geen woningbouw. Je werkt dus op een hele andere manier. Geen grootschalige installaties van kabels en leidingen, maar realisatie van keukenaansluitingen, wasgelegenheid en badruimte. En het grootste verschil: soms direct contact met bewoners. Dat maakt het werken soms lastig, maar ook uitdagend!"


De vijf gezinnen wonen inmiddels in hun nieuwe woningen. Voor de overgebleven elf gezinnen zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart om de woonwagens op een andere plek te huisvesten. Dat staat nog in de beginfase. Het IBD zorgt in dit project voor de constructie (juiste fundering) en kabels en leidingen. Zodra dit gebeurd is geeft het IBD het stokje over aan de gemeente Alblasserdam.
  3d
Volg ons

IB3D


IBD op social media


"De 3D ontwikkeling zit in de sneltrein en het IBD gaat daar in mee". Dat is de gezamenlijke gedachte van directeur Joris van de Looij, stedenbouwkundig specialist Bas Pijl en projectingenieur Bobby Oostenrijk. Bas en Bobby vertellen hierover:
"De technische ontwikkeling gaat ontzettend snel en als IBD willen wij mee innoveren. Werken in en met 3D is hier een onderdeel van. Met de combinatie 3D voor ontwerp en technische uitwerking laat je zowel een opdrachtgever als een bewoner snel zien hoe de toekomstige omgeving eruit gaat zien. En wordt meteen duidelijk wat de impact hiervan is op de nieuwe leefomgeving; het spreekt meer tot de verbeelding.


Werken in de keten

Met 3D willen wij niet alleen een 'mooi' plaatje creëren. Wij willen ook dat de werkvoorbereiders met deze tekeningen uit de voeten kunnen. Om onszelf te ontwikkelen in 3D hebben wij gebruik gemaakt van onze samenwerking met Ingenieursbureau Rotterdam. Rotterdam loopt in Nederland namelijk ver voor op dit gebied. Rotterdamse collega Corné Helmons heeft ons aangeraden om met Infraworks te werken. Met Infraworks kun je ontwerpdata koppelen en omzetten naar 3D objecten.


Data is belangrijk

Ook zijn wij afgereisd naar Londen om presentaties bij te wonen op de BIM (Bouw Informatie Model) Academy. In deze presentatie stond Data in de UK, BIM in de praktijk en Rotterdam 3D centraal. Met BIM kun je met verschillende projectleden tegelijk aan één model werken. Ook kun je omgevingsdata bundelen. En binnen de Drechtsteden is veel data beschikbaar. Ook wij kunnen gebruikmaken van veel van deze omgevingsdata, waardoor wij binnen deze ontwikkeling enorme sprongen kunnen maken.


Het IBD biedt medewerkers de mogelijkheid om met 3D te werken via een speciale laptop en applicaties, zoals dus Infraworks. Maar hier blijft het niet bij. Er wordt nu ook al gewerkt met Civil 3D en andere pakketten van Autodesk. Wij blijven volop in ontwikkeling!"


De IBD nieuwsbrief wordt aan het einde van elk kwartaal naar je toegestuurd. Naast onze nieuwsbrief, zetten wij ook social media in. Zodat wij onze volgers ook actuele info kunnen bieden.

Wil jij ons ook vaker in beeld? Like ons dan op Facebook en volg ons Twitter!