kersteditie nieuwsbrief Ingenieursbureau Drechtsteden

Nummer 18 december 2018

It's the most wonderful time of the year..


De tijd van kou, warme kleding, veel en lekker eten is weer aangebroken. Over een paar dagen is het Kerst en niet veel later luiden we het nieuwe jaar in.


En nu nog even op de valreep, voor al het feestgedruis begint, de laatste nieuwsbrief van het IBD voor dit jaar: de Wintereditie 2018! In deze editie leest u over de G17 in Dordrecht, de Prins Clausbrug bij Stadswerven, realistische 3D video nieuwe rotonde Sliedrecht en waterspeelplaats naar idee van inwoners.


Veel leesplezier!   

Prins Clausbrug
rotonde

Aannemer veel vrijheid bij bouwen Prins Clausbrug


Realistische 3D van rotonde bij Thorbeckelaan Sliedrecht


De Prins Clausbrug vormt straks de verbinding over het Wantij tussen de nieuwbouwwijk Stadswerven en de Dordtse binnenstad. Bouwbedrijf Dura Vermeer/Hillebrand bouwt deze brug naar ontwerp van Van Zuuk architecten. De vormgeving van de brug is voorgeschreven. Alle voorzieningen en constructies dienen  binnen die vorm te worden gerealiseerd. Naar verwachting is de brug in september 2020 af. Met de aannemer is een innovatief contract afgesloten, een zogenaamd UAV-gc contract op basis van Design&Construct. Jean de Vries, werkzaam bij het ingenieursbureau Drechtsteden als senior projectingenieur, legt uit: "bij het project Prins Clausbrug liggen veel  risico's volledig bij de aannemer, omdat deze ze kan beheersen."


Jean vervolgt: "Normaliter stellen wij een zeer gedetailleerde technische uitwerking op van de eisen die een dergelijk bouwproject vraagt, het RAW bestek. Dan schrijf je tot in de puntjes voor wat er gedaan moet worden. Veel aannemers vinden deze contractvorm veel te star. Er is weinig tot geen ruimte voor eigen inzicht en het vooraf sturen op de risico's die er zijn. In het geval van een innovatief contract heeft de aannemer meer vrijheid in zijn doen en laten. Wij geven grote kaders en randvoorwaarden mee. Bij dit project gaat het onder ander over een verbinding van A naar B over water, moet een bepaald type schip onder de brug door kunnen en voetgangers en fietsers er overheen en er moeten aan beide zijden aanlandingspunten komen."  


Slimme oplossingen en risico's beheren


De aannemer heeft de mogelijkheid om het project zelf vorm te geven en met slimme oplossingen te komen. Hij kan ook meer risico's beheersen en daardoor innovatiever werken. Jean: "De opdrachtnemer bepaalt dus hóe het gedaan wordt. Hij bekijkt welke fundering het meest geschikt is, welke hydrauliek gewenst is en bijvoorbeeld hoe dik de verharding moet worden. Anders dan bij de traditionele manier van aanbesteden, werkt de opdrachtnemer volledig volgens zijn kwaliteitssysteem. Wij kijken vanaf een afstand toe en hebben een toetsende rol.  


"En dat doen we niet alleen bij de technische zaken. We houden ook het proces in de gaten. Bijvoorbeeld hoe de projectleider van de aannemer ervoor zorgt dat de kwaliteit gewaarborgd blijft, de controle over het project heeft en houdt en er communicatie is met bewoners. Geld, risico, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit. Als je als projectleider al deze aspecten in de vingers hebt, dan ben je een goeie!"


 In Sliedrecht is er enorme verkeersdrukte in de avondspits bij de kruising Thorbeckelaan – Simon Stevinstraat. De kruising is hierdoor ook onveilig. De gemeente Sliedrecht wil daarom een rotonde realiseren. Het IBD nam het engineeringstraject op zich vanaf schetsontwerp tot aan aanbesteding, inclusief het aansturen en coördineren van alle benodigde onderzoeken voor het project. Directievoering en toezicht doet de gemeente Sliedrecht zelf.


Uitdagend project

Bram Heijmans, projectingenieur IBD en leider van dit project: "Het creëren van een rotonde in dit gebied is wel uitdagend. Waarom? Doordat de weg fysiek verandert, er in de bodem wordt gegraven en het ruimtebeslag toeneemt. We kregen tijdens het engineeringstraject te maken met belangen van derden en diverse wetgeving. Hierbij kun je denken aan: verleggen van kabels en leidingen, sanering van bodemverontreiniging, hogere geluidbelastingen bij verschillende woningen, vergroten van een duiker (verbinding tussen watergangen). Ook werken we in dit gebied met een slappe bodem, wat betekent dat de bodem gevoelig is voor zettingen. Hiervoor hebben wij speciale berekeningen gemaakt en zettingsreducerende maatregelen bedacht. Deze maatregelen bestaan uit het aanbrengen van voorbelastingen en ophogen van de wegconstructie met licht materiaal. Hiermee voorkomen we onregelmatige verzakkingen in de wegverhardingen."


3D

"Ook bijzonder aan dit project is dat we gebruik maakte van een 3D animatiefilm. Met deze realistische 3D animatie namen we bewoners en belanghebbenden tijdens een bewonersavond mee in het toekomstige ontwerp. Dat werkte heel goed", aldus Bram. 


Uitvoering

In april 2019 gaat het project in uitvoering en binnen 12 weken moet het worden opgeleverd. Dat is een korte uitvoeringsduur, ook omdat de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd worden om het doorgaande verkeer op de Thorbeckelaan niet te veel te hinderen. De uitvoeringsduur is beperkt omdat in de aangrenzende woonwijk begin juli 2019 een nieuwe bouwfase van start gaat. Dan moet de rotonde beschikbaar zijn. Weer een mooie uitdaging!

  waterspeelplaats

De waterspeelplaats in Sterrenburgpark


G17 op bezoek in Dordrecht


Een aantal parken in Dordrecht heeft last van te veel water. Het water loopt niet goed weg en er blijven plassen liggen. Dit zorgt voor wateroverlast. Eind november zijn werkzaamheden gestart in Sterrenburgpark om dit probleem daar aan te pakken. Er komt een waterspeelplaats, een wens van de bewoners en gebruikers van het park.


Sport, spel en water


Toen het oorspronkelijk idee van een paddenpoel (waterplasje speciaal ingericht voor padden en kikkers) door de gemeente werd voorgesteld, kwamen de inwoners van de wijk met een ander voorstel. Zij spraken de wens uit voor meer sportvoorzieningen met 'sport, spel en water'.


IBD-projectingenieur, Aasta de Vries, sprak hierover met de inwoners en maakte een ontwerp: "De bewoners kwamen zelf met ideeën en maakten globale schetsen met wat ze leuk zouden vinden. Ook gaven fysiotherapeuten en bootcampgroepen input. Deze ideeën en schetsen heb ik omgezet in een ontwerp. Dit ontwerp hebben we weer aan ze voorgelegd. Er is nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het huidige ontwerp is door iedereen die erbij betrokken was goedgekeurd. Een ontwerp wat bedacht is door de bewoners en gebruikers van het park, hoe mooi is dat!"


In april genieten van de waterspeelplaats


Dit ontwerp is verder uitgewerkt in een uitvoeringsplan met een waterspeelplaats, speelvoorzieningen, paden en zitmogelijkheden. Ook komt er een openbare barbecue. Vanaf april kan de buurt genieten van deze nieuwe invulling in het park. Dan zijn de voorzieningen klaar voor gebruik en is alles beplant.


 Twee keer per jaar organiseren de ingenieursbureaus van de 17 grootste gemeenten (G17) in Nederland een kennisbijeenkomst. Op 27 november organiseerde Ingenieursbureau Drechtsteden de bijeenkomst met als thema 'Circulair en Duurzaamheid in de Openbare Ruimte', in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.

Ambities


Anton van Alphen, manager IBD, opende de bijeenkomst. Jacqueline van Dongen, wethouder Zwijndrecht, informeerde over de Energiestrategie Drechtsteden 2050. Het belang om samen te werken staat centraal. Naast de Drechtsteden heeft de gemeente Zwijndrecht ook ambities, zoals energiebewust wonen, toekomstbestendige bedrijven, innovatie en nieuwe energie en transport en mobiliteit. De gemeente Zwijndrecht werkt aan circulair en duurzaamheid. Praktijkvoorbeelden zijn Tiny Houses, de bouw van circulair bezoekerscentrum Hooge Nesse en het plan om een woonwijk te transformeren.


Stel een milieuprofiel op


Niek Daamen van de gemeente Breda vertelde over hoe en waarom 'duurzaamheid' wortels krijgt binnen het ingenieursbureau van hun gemeente. Duurzaamheid is steeds vaker een vanzelfsprekendheid in projecten. Met DUBOcalc bereken je hoe duurzaam een project is. Hiervoor wordt nu gebruik gemaakt van productgegevens uit een landelijke database en die lijken te globaal. De behoefte naar vrij beschikbare, actuele en specifieke productinformatie neemt toe.


Het Ingenieursbureau Drechtsteden werkt in het kader van de thema's Duurzaam en Circulair samen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid. De omgevingsdienst onderzoekt met overheden en bedrijven welke ontwikkelmogelijkheden er zijn. Hiermee onderscheiden zij zich ten opzichte van vele andere landelijke diensten door niet alleen te handhaven, maar hun kennis ook in te zetten in ontwikkelkansen. De specialisten van de Omgevingsdienst presenteerden de projecten waar ze op dit moment mee bezig zijn. Na een rondleiding door de Duurzaamheidsfabriek sloot de G17 succesvol af.