Header

Wintereditie 2017

It's the most wonderful time of the year..


De tijd van kou, warme kleding, veel en lekker eten is weer aangebroken. Over een paar dagen is het Kerst en niet veel later luiden we het nieuwe jaar in.


En nu nog even op de valreep, voor al het feestgedruis begint, de laatste nieuwsbrief van het IBD voor dit jaar: de Wintereditie 2017! In deze editie leest u over de samenwerking met Ingenieursbureau Rotterdam, Nokkenwiel in Alblasserdam, de Kerkbuurt in Sliedrecht en het Raamcontract Ingenieursdiensten.


Veel leesplezier!  Fietsenstalling Rotterdam Alexander artist impression

Samen maken we verschil!


Noodgebouw de Nokkenwiel Alblasserdam


Op 16 februari 2011 tekende het IBD een samenwerkingsovereenkomst met het Ingenieursbureau van Rotterdam (IBR). Met deze overeenkomst werd de samenwerking tussen beide bureaus echt officieel. En nu bijna zeven jaar later loopt de samenwerking nog steeds. De afgelopen jaren zijn er verschillende medewerkers van het IBD ingehuurd door de gemeente Rotterdam. Nu ook Ben de Fretes, bouwkundige bij het IBD:


Begeleiding van proces

"Naast mijn werkzaamheden voor het IBD, werk ik sinds de zomer van 2017, via het IBD, ook voor het IBR. Dat bevalt goed. Station Rotterdam Alexander wordt gerenoveerd en uitgebreid. En het IBR heeft van ProRail de opdracht gekregen om een VO (voorlopig ontwerp) en DO (definitief ontwerp) een fietsenstalling op station Rotterdam Alexander te ontwerpen. Ik ben ingehuurd als projectleider om dit proces te gaan begeleiden.


Van idee naar resultaat

Op dit moment worden de fietsen in onoverdekte fietsenrekken gestald, op een tussenstrook. Deze fietsenrekken zijn snel gevuld, waardoor andere fietsers hun fietsen niet meer kunnen stallen. Met als gevolg: fietsen worden overal en nergens geparkeerd, wat zorgt voor chaos. En daar moet een oplossing voor komen.

Deze week vindt de aanbesteding plaats van het totaal project van de renovatie van het station. We kijken op dit moment of deze fietsenstalling binnen dit project past. Dus wij zijn nu druk bezig met de architect om, van de ideeën die er zijn, een voorlopig ontwerp te maken. Het definitieve ontwerp moet in juni 2018 af zijn, dan is ook onze opdracht voor het IBR klaar!"


Het centrum Jeugd- en Gezondheidszorg in Alblasserdam moet verhuizen naar een andere locatie: 'Dok 12'. Dok 12 is nog niet klaar en de huidige locatie 'De Alblashof' moeten zij al verlaten. Oftewel, Jeugd- en Gezondheidszorg heeft een tijdelijke locatie nodig. De gemeente Alblasserdam heeft voor een nieuwe ruimte gezorgd, voor een periode van twee jaar of langer, totdat 'Dok 12' klaar is. Ook het WMO-loket (sociale dienst) wordt tijdelijk hier gehuisvest, omdat het gemeentehuis vanaf april 2018 wordt gerenoveerd.


Noodgebouw

Naast basisschool de Nokkenwiel staat een noodgebouw. Daar zat kinderopvang Wasco in, maar zij zijn inmiddels al een jaar in het hoofdgebouw gevestigd. Het noodgebouw staat dus leeg. De kinderopvang maakt alleen nog gebruik van het speelplein rondom het noodgebouw. Hier staan speeltoestellen die geschikt zijn voor kinderen van 0 tot 4 jaar.


Uitdagende planning

Op 26 september 2017 was het eerste gesprek tussen het IBD en gemeente Alblasserdam over de verbouwing van het noodgebouw. Na een korte voorbereiding en wachten op goedkeuring van de gemeenteraad (31 oktober), startte de bouw op 1 november. De afgelopen weken zijn er nieuwe leidingen gelegd, installaties aangepast en opgeknapt en is er een nieuwe indeling gemaakt. Ook zijn de speeltoestellen voor de basisschoolkinderen een stuk verplaatst. Het verplaatsen van de speeltoestellen was nodig, om ruimte te creëren voor de speeltoestellen van de kinderopvang. Zo kunnen ook de kleintjes veilig buiten spelen.


Oplevering

Op 21 december 2017, precies 7 weken na de start van de werkzaamheden, kan het IBD met trots zeggen dat de uitdaging is gehaald. Het noodgebouw is opgeleverd!
  

Kerkbuurt Sliedrecht krijgt grandeur terug


Raamcontract Ingenieursdiensten


De Kerkbuurt is een lange karakteristieke dijk in Sliedrecht met gedeeltelijk woningen en winkels, waar geen auto's mogen rijden. Raad en college van Sliedrecht hadden de wens om een gedeelte van de Kerkbuurt Oost toegankelijk te maken voor verkeer. Het plan dat in eerste instantie werd gepresenteerd door de gemeente, voldeed niet aan de eisen van de hulpdiensten. Het Ingenieursbureau Drechtsteden werd vervolgens ingeschakeld om samen met de gemeente een nieuw plan te ontwikkelen.


Bas Pijl en Aasta de Vries, beiden werkzaam bij het ingenieursbureau, pakten de opdracht op en ontwierpen samen met de gemeente een plan dat wel werd goedgekeurd. De prettige samenwerking heeft ertoe geleid dat de gemeente en het ingenieursbureau samen met de ondernemers een voorstel hebben gemaakt voor de herwaardering van de gehele Kerkbuurt.


Auto te gast

Bas: "Na afhankelijk wat scepsis bij de ondernemers, werd het idee na verdere uitleg beter begrepen. Zo kon het gedeelte van de straat bij hun huizen opengesteld worden voor verkeer. De knip is gemaakt door pollers te plaatsen bij het gedeelte waar nagenoeg geen winkels meer zijn. Aan lantaarnpalen hangen hanging baskets, er zijn fietsnietjes en bloembakken geplaatst die ervoor zorgen dat de auto zich 'te gast' voelt."


Eenheid

Door samen met ondernemers ideeën te delen over de aankleding van de straat, ontstond er wederzijds vertrouwen. "De ondernemers werden gaande weg het proces steeds enthousiaster en gingen actief meedenken en meedoen. Bij een aantal voorstellen werd er zelfs gekeken of zij als ondernemersvereniging dit zelf konden realiseren. Het plan pakt zo goed uit dat in het westelijke gedeelte van de Kerkbuurt dezelfde bloembakken worden geplaatst."


Enthousiasme bij ondernemers

Bas: "We hopen dat er ook geld voor de overige onderdelen wordt vrijgemaakt. Bijvoorbeeld het opnieuw bestraten van de verschillende pleinen en de daarbij behorende aankleding. Hierdoor geef je veel meer sjeu aan het mooie historische dijklint. Ook heb ik contact gezocht met een kunstenaar om kunst te plaatsen op het dijklint. Kunst die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de herkenbaarheid van dit gebied. Dit is erg kostbaar, dus of dit gaat lukken is nog maar de vraag…."


Op 22 mei 2017 organiseerde het IBD een Europese openbare aanbesteding voor de inkoop van een Raamcontract Ingenieursdiensten. Een raamcontract is een overeenkomst die een aanbestedende dienst (in dit geval IBD) sluit met één of meerdere ondernemers. De afspraken in het raamcontract gelden voor projecten die de opdrachtgever tijdens de overeenkomst verleent aan de opdrachtnemer. Hierin staan onder andere financiële afspraken en verplichtingen van alle partijen.


Aanbesteding in percelen

Deze Europese openbare aanbesteding bestaat uit twee onderdelen (ook wel percelen genoemd). Eén onderdeel staat voor: wegen, riolering, groenvoorziening en cultuurtechniek. Het andere deel bestaat uit: constructies. Op donderdag 14 december 2017 stelde de gecontracteerde partijen zich voor bij het IBD.  


De procedure voor een raamcontract

In totaal zijn er twintig aanvragen binnengekomen voor het eerste onderdeel en acht voor de ander. Via een loting vond een eerste selectie plaats. De geselecteerde partijen kregen de gelegenheid om aanvullende informatie en een offerte aan te leveren. Deze gegevens en offerte zijn beoordeeld en hebben geleid tot de keuze van drie partijen, binnen elk onderdeel, waarmee het IBD het raamcontract aangaat.


Gekozen partijen raamcontract

Onderdeel 1: Omniform Engineering BV, Aveco de Bont B en IV Infra BV

Onderdeel 2: IV Infra BV, Royal Haskoning DHV, Maters en de Koning


Start samenwerking

De aanleiding en het doel voor deze samenwerking zijn het rechtmatig inkopen van ingenieursdiensten, samenwerken en kennis delen met marktpartijen en werken in een 'flexibele schil'. Voor elke partij wordt nu een eerste project geselecteerd. Elke partij krijgt in ieder geval één project toegewezen. De volgende opdrachten worden in concurrentie, tussen de gekozen partijen, aanbesteed. Na elke gerealiseerde opdracht is er een evaluatie. Dit wordt uitgedrukt in een cijfer. Hoe hoger het cijfer, hoe groter de kans op een volgende opdracht.