Header

Nummer XX 00/00/20YY

De lente is weer begonnen...


De lentekriebels komen weer naar boven en het zonnetje begint (hopelijk) weer te schijnen. Een nieuw seizoen, betekent ook weer een nieuwe nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief staat voornamelijk in het teken van 3D. Want hoe past het IBD dit nu al toe binnen projecten? Heeft 3D raakvlakken met efficiënt werken? En waar liggen kansen? Je leest het allemaal in onderstaande artikelen.


Veel leesplezier!  Rotonde sliedrecht
HOA

Team Verkeer


Realistisch 3D model


Hoe gaan we om met de drukte op de weg, in de wijk, in de straat, bij bestaande bouw en nieuwe projecten? Het wordt steeds drukker op de weg en parkeerplaatsen raken voller en voller. De vraag op het gebied van verkeer en mobiliteit neemt steeds meer toe. Daarom is verkeer net als groen én spelen een belangrijk onderdeel van het (opnieuw) inrichten van een wijk. Om aan deze verkeersvragen te voldoen heeft het Ingenieursbureau Drechtsteden een nieuw team ingericht, namelijk 'Team Verkeer'. Dit team bestaat uit twee projectingenieurs en verkeerkundige Lyda Hertogh. Zij vertelt hier meer over:


"Als verkeerskundige kijk ik vooral naar de verkeersveiligheid, het verkeergedrag en hoe we hierop kunnen inspelen. De projectingenieurs vormen met hun kennis een goede aanvulling hierop. Zo heeft de één sterke binding met mobiliteit en heeft de ander zich juist gespecialiseerd in de verkeerstechniek met een civiel technische achtergrond. We vullen elkaar eigenlijk aan met onze talenten om zo de verkeerkunde in de volle breedte in te zetten. Belangrijk binnen ons team is dat wij denken in oplossingen. Wij hebben zowel aandacht voor het gedrag van de weggebruikers als andere belangen in de openbare ruimte."


Waarvoor kun je Team Verkeer inschakelen?
"We denken mee en adviseren over de inzet van verkeer en mobiliteit bij ontwerp- en civieltechnische projecten. Denk bijvoorbeeld aan het aanvullen van een ontwerptekening met verkeerkundig inzicht, bebordingsplannen opstellen en controleren, omleidingsroutes en wegafzettingen bepalen, effecten meten met een bestaand verkeersmodel. De rol die ons team hierin neemt is afhankelijk van het aantal verkeerskundigen die werkzaam zijn bij de klant. Daarnaast kunnen wij een ondersteunende rol bieden bij onvoldoende capaciteit. Ook kun je ons inschakelen als er behoefte is aan een second opinion over een plan van derden", aldus Lyda.


Adviserende rol
In Sliedrecht is er enorme verkeersdrukte in de avondspits bij de kruising Thorbeckelaan – Simon Stevinstraat. De kruising is hierdoor onveilig. Dit project heeft een korte uitvoeringsduur om het doorgaande verkeer op de Thorbeckelaan niet te veel te hinderen. De projectleider bekijkt dit project vanuit het complete engineeringstraject en de coördinatie, maar schakelde 'Team Verkeer' in voor verkeerskundig advies over de aansluitingen van zijwegen op de rotonde. Benieuwd hoe deze nieuwe verkeerssituatie wordt? Kijk hier.Heer Oudelands Ambacht (HOA) in Zwijndrecht gaat op de schop. Dit gebeurt in fasen. Fase 1 is inmiddels gereed en fase 2 is begonnen. Met de voorbereidingen van fase 3 is de gemeente Zwijndrecht samen met het IBD gestart. Het ontwerp voor HOA fase 3 is tijdens een bewonersbijeenkomst gepresenteerd. Om bij bewoners een helder beeld te schetsen over hun toekomstige woonomgeving, ontwikkelde het IBD een realistisch 3D model. Dit model is door het gebruik van 'drive-thru' en 'fly-over' in een video gegoten. Met deze video reden en vlogen bewoners door/over hun toekomstige woonomgeving heen.


Realistische situatie
Hoe het IBD deze vorm van presenteren ontwikkeld heeft, vertelt projectregisseur Ries van der Pijl: "We willen bewoners meenemen in een realistische situatie van hun toekomstige omgeving, met de herkenbaarheid van hun eigen voordeur. Als er iets verandert in een wijk, wil je als bewoner weten wat deze veranderingen voor jou, en dus bij jou voor de deur, betekenen. Daarom hebben we voor dit project een model ontwikkelt dat vergelijkbaar is met google maps. Een veelvoud aan bedrijven zijn samengekomen om dit te realiseren. We hebben een DTM meting laten uitvoeren; een digitaal gebied van de openbare ruimte in 3D. Hierbinnen is het nieuwe ontwerp in 3D gemaakt en geprojecteerd. De luchtfoto's van de Drechtsteden zijn gebruikt in combinatie met de puntenwolk. Een puntenwolk is een digitale scan van objecten. Zo zijn voor dit project de exacte hoogte en contouren van gebouwen en huizen berekend. Over al deze contouren zijn de luchtfoto's geplaatst. En het IBD maakte van al deze losstaande onderdelen een totaalbeeld in de vorm van een realistisch 3D model."

Meer inzicht door 3D
Projectleider HOA van de gemeente Zwijndrecht, Wim van Oijen, vertelt: "Veel bewoners hebben moeite met het lezen van technische tekeningen. De kans dat ze een ontwerptekening daardoor niet goed begrijpen is dan groot. Met als risico dat de verwachting van bewoners over de inrichting van hun straat niet aansluit bij de werkelijkheid. Een realistische 3D presentatie schetst een echt beeld voor bewoners van hun toekomstige woonomgeving. Dit voorkomt misverstanden, geeft meer inzicht en zorgt daardoor vaak ook voor meer begrip. Daarnaast spreekt een animatie ook bewoners veel meer aan dan statische tekeningen, waardoor er sneller een 'WOW-gevoel' ontstaat."


  3D
Walburg

IBD blijft innoveren


Winkelcentrum Walburg


De technische ontwikkeling gaat ontzettend snel en als IBD innoveren wij graag mee. Werken in en met 3D is hier een onderdeel van. Met de combinatie 3D voor ontwerp laten we zowel een opdrachtgever als een bewoner snel zien hoe de toekomstige omgeving eruit gaat zien. En wordt meteen duidelijk wat de impact hiervan is op de nieuwe leefomgeving; het spreekt meer tot de verbeelding. Met 3D wil het IBD niet alleen een 'mooi' plaatje creëren. De kracht van het IBD is om dit voorlopige ontwerp al om te bouwen naar 3D. Zo kunnen we het 3D model gedurende het hele proces inzetten. Zowel voor het fotorealistische plaatje voor bewoners, als de technische analyse en de uitvoering.

Presentatie 3D
Met een presentatie in 3D kunnen we bewoners en opdrachtgevers goed meenemen in het toekomstige verhaal. Deze ontwerpen zijn voor iedereen leesbaar en begrijpelijk, omdat ze een realistisch beeld van de werkelijkheid geven. Presentaties in de vorm van 3D is echt iets van nu en de toekomst. Met dit 3D-model stimuleren we het inlevingsvermogen van zowel opdrachtgevers als bewoners, in de toekomst misschien wel in combinatie met bijvoorbeeld een VR-bril.


Technisch 3D
Bij een ontwerp in 3D ziet een werkvoorbereider meteen wanneer hij een fout maakt, hij kan dit aanpassen. Dat maakt het werken met 3D in de werkvoorbereiding efficiënt en effectief. Dit zijn niet de enige voordelen die 3D op technisch vlak biedt. Met een ontwerp in 3D bouwen we een realistisch model. Hiermee maken we zowel de onder- als bovengrond inzichtelijk, zo zien we bijvoorbeeld of kabels en leidingen tegen riolering of boomwortels botsen. Er is in de Drechtsteden veel technologie beschikbaar waar we gebruik van maken. Alle projectingenieurs van het IBD hebben inmiddels een Civil 3D cursus gevolgd. We zijn nu bezig met een pilot waarin we kabels en leidingen in combinatie met riolering omzetten naar 3D. Zo signaleren we eventuele hiaten in een vroegtijdig stadium. Als deze pilot slaagt zetten we deze manier van werken ook in bij andere projecten.


Stip op de horizon
Het IBD blijft ontwikkelen. Onze stip op de horizon is Digital Twin. Wat betekent dat we de nieuwe situatie van een project of omgeving zo werkelijk in kaart brengen dat we er simulaties op los kunnen laten. Zo kunnen we berekenen en bepalen wat te doen als er hoogwater ontstaat of de verkeersdrukte toeneemt. Door meer specifieke informatie toe te voegen aan 3D maken we een stap richting BIM (Building Information Model). Dit zorgt voor een 3D model bestaande uit objecten met specifieke informatie. Denk hierbij aan levensduur, leverancier en kwaliteit.Het klimaat verandert. Niet alleen wordt het warmer en droger, maar de kans op enorme hoosbuien neemt toe. Het veranderende klimaat is een belangrijk uitgangspunt geweest bij het ontwerpen van de nieuwe inrichting van de parkeerplaats bij winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht. Het parkeerterrein is nu voornamelijk ingericht met stenen. Binnen het nieuwe ontwerp is gekeken naar een betere balans tussen het gebruik van stenen en groen.

Zo krijgen de parkeervakken op het terrein waterdoorlatende bestrating gevuld met grind. Het regenwater wordt hierdoor sneller afgevoerd en blijft minder lang op straat liggen. Ook zorgt deze oplossing voor een vriendelijker straatbeeld. Deze waterdoorlatende bestrating wordt aangevuld met gebakken klinkers, die passen bij de gerenoveerde gevels van het winkelcentrum. Dit zorgt voor eenheid en harmonie.


Groenvakken
De man achter het ontwerp, Bas Pijl, vertelt: “We richten het parkeerterrein in met grotere groenvakken, waar bomen goed kunnen groeien. Om het parkeerterrein op een speelse manier in te delen plaatsen we bomen willekeurig, hiermee geven we het terrein een meer parkachtige uitstraling. Dit maakt het gebied aantrekkelijk en zorgt voor verkoeling. En door deze manier van inrichten is het makkelijker om het parkeerterrein in de toekomst nog meer te vergroenen, mocht die mogelijkheid zich voordoen. Het parkeerterrein krijgt ook nieuwe verlichting. Verlichting die past bij de omgeving en deze tijd.  We maken hiervoor gebruik van LED-verlichting.“


Ontmoeting
Ook de entrees van het winkelcentrum richten we opnieuw in. En we maken het terrein overzichtelijker. Dit doen we door bijvoorbeeld fietsnietjes, bankjes en containters op logische plekken te plaatsen. Het straatbeeld krijgt hier een rustigere uitstraling door. Onmoeting speelt ook een belangrijke rol in het ontwerp. Door zitplekken bij elkaar te brengen, creëren we een plek waar mensen samenkomen“, aldus Bas.

Benieuwd geworden naar het ontwerp? Bekijk hier de 3D-animatie.


 Volg ons op LinkedIn