Headerfoto

Lente editie 2018

Het is altijd lente in de ogen van het IBD!


De tijd van narcissen, eieren, lammetjes. Zowel de lente als het paasweekend staan voor de deur. En het begin van de lente betekent ook de IBD Lente editie 2018!


Op 8 februari tekenden Ronald Zandbergen (Ingenieursbureau Rotterdam) en Joris van de Looij (Ingenieursbureau Drechtsteden) de samenwerkingsovereenkomst 2018! Het Ingenieursbureau Rotterdam en IBD hebben hiermee de succesvolle samenwerking, gestart in 2011, verlengd.


overeenkomst


In deze editie leest u over ISO, Schoolzone Sportlaan, het tijdig betrekken van beheerders en over onze nieuwe projectregisseur Arine van den Heuvel.


Veel leesplezier en fijne dagen!  werksessie
ISO

Werksessie schoolzone Sportlaan


IBD gaat voor ISO certificaat


Op 31 januari gaven Bas Pijl en Lyda Hertogh van het IBD een presentatie in Heerjansdam aan zeker 150 kinderen van basisscholen De Rank en Koningin Julianaschool. Het IBD bedacht het initiatief om leerlingen te betrekken bij het ontwerpen van de schoolzone van beide scholen. Zowel door de gemeente Zwijndrecht als de beide basisscholen werd dit idee erg goed ontvangen. De leerlingen zijn de afgelopen weken aan de slag gegaan met het tekenen van hun ideeën.


Werksessie

Op 7 februari werden de 15 beste ontwerpen gekozen en een week later gingen Bas en Lyda met de kinderen die deze ontwerpen tekende aan de slag. Lyda: "We zijn begonnen met één-op-één gesprekken met de kinderen, zodat zij de ideeën konden toelichten. Wij gaven ze tips mee om de tekening beter uitvoerbaar te maken. Sommige tekening waren bijvoorbeeld technisch wel uitvoerbaar, maar qua kleuren wellicht te bond voor de omwonenden. Na deze gesprekken zijn de kinderen opnieuw aan de slag gegaan met tekenen. Wij waren aanwezig om de kinderen daarbij te helpen en de gegeven tips verder uit te werken."


De 5 beste ontwerpen

De kinderen hadden tot eind februari om de tekening af te maken. Bas en Lyda zijn op dit moment nog bezig met het kiezen van de 5 beste ontwerpen en leggen deze nog voor aan de jury. De jury bestaat uit wethouder Robert Kreukniet van de gemeente Zwijndrecht (ook wel geintroduceerd als 'de baas van de straten'), de wegbeheerder, bewoners van de schoolzone, Bas en Lyda. De jury kiest het beste ontwerp. Wie dit gaat worden, lees je terug in de eerstvolgende nieuwsbrief. Of al eerder op Facebook.

Benieuwd naar een impressie van de werksessie, kijk dan hier.


Als ingenieursbureau streven wij naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van ons product, van onze diensten, van onze organisatie als geheel. Om dit goed te kunnen doen is een goed draaiend kwaliteitsmanagementsysteem van belang. ISO is hierbij een goede manier om op organisatorisch vlak het een en ander in te richten. Met het werken volgens de ISO norm lukt het ook om risico's boven tafel te krijgen, te onderkennen, de kwaliteit te bewaken en die te borgen.

Hoge kwaliteit

Joris van de Looij, directeur Ingenieursbureau Drechtsteden: "Het ISO Kwaliteitssysteem is belangrijk voor het IBD. Vooral omdat het staat voor onze interne drijfveer om producten van hoge kwaliteit af te leveren aan onze klanten. Zoals bij BMW geluidstechnici aandacht geven aan het geluid van een sluitende autodeur, geven wij extra aandacht en toewijding aan onze projecten."


Risico's beperken

"Waar het om gaat is dat het voor de opdrachtgever niet moet uitmaken wie van ons aan een project werkt", vervolgt Andrew Hunter, projectregisseur bij het IBD. "Hij of zij krijgt gewoon dezelfde kwaliteit. Het werken met standaarden draagt daar enorm aan bij. In mijn team Uitvoering werken we al met veel dezelfde rapportages, wat de duidelijkheid over en weer ten goede komt. We beperken zo risico's tot het minimum en voorkomen problemen.

De tussentijdse checks (interne audits van ISO) helpen daar ook bij. Het kan namelijk best zo zijn dat zaken beter worden door ze iets anders aan te pakken. Als dat blijkt, dan koppelen we dat terug naar het team Voorbereiding en wordt het betreffende proces aangepast. Zo zijn wij continue aan het verbeteren en helpen we onze kwaliteit vooruit."


Verwachtingen overtreffen

Joris: "Wij willen de verwachting van de klant overtreffen en klanten blijven verrassen met ons werk. In april volgt een aantal externe audits. Als we deze met goed gevolg doorstaan staat niets ons meer in de weg om het ISO certificaat 9001 te behalen!" 

  tijdig betrekken
Foto arine

Voorkom verrassingen achteraf, betrek beheerders vanaf het begin bij nieuwe plannen


Waarom koos Arine voor het IBD?


Dat is de stellige mening van Gerrit Hasperhoven, senior projectingenieur bij het Ingenieursbureau Drechtsteden. Hij vindt integraal werken bij projecten een vereiste. Het bespaart niet alleen kosten, maar ook een hoop ergernis. Want wat is nu slimmer om al in het voortraject wijzigingen door te voeren, dan pas als je in de uitvoering zit ?. Maak gebruik van de kennis van beheerders, vooraf bij de planmakerij, en niet zoals nu nog te vaak gebeurt… net voor of tijdens de uitvoering.     


Dat zouden meer mensen moeten doen!

Gerrit: "De Lindelaan in Dubbeldam is een voorbeeld van het vroegtijdig betrekken van beheerders en wat dat allemaal oplevert. Bij de Lindelaan zijn het hoofdriool en de bestrating aan vervanging toe. De inrichting van het groen en de trottoirs stammen uit de jaren 70 en kunnen wel een opfrisbeurt gebruiken. Ook ligt er een speelplaatsje dat ook wel iets anders ingericht kan worden. Tijd dus om een projectplan te maken , vanuit de startnotitie van de opdrachtgever, in dit geval het voormalige Stadsbeheer (nu Ruimtelijke Kwaliteit). Ik maak bij het ontwerp graag gebruik van de kennis van de beheerders. In dit geval de beheerders van onder andere groen, verkeer, riool en spelen. Met deze beheerders heb ik een rondgang door de wijk gemaakt en bekeken hoe die er bij ligt, waar behoefte aan is, waar we rekening mee moeten houden bij het maken van het projectplan en het voorlopig ontwerp. Deze eerste aanzet heeft ons uitgangspunten opgeleverd die we gezamenlijk hebben vastgesteld. Punten die we gedurende het gehele project bij elkaar blijven checken. Met deze input op zak zijn we met bewoners in gesprek gegaan over hoe zij de toekomstige Lindelaan, de inrichting van de openbare ruimte en het speelplaatsje zien. De uitkomsten hebben we inmiddels besproken met de beheerders en verwerkt in een plan dat we in maart met bewoners gaan doornemen, ook gedeeltelijk in 3D, want dat speelt in op de verbeelding." 
  

Extra onderhoudskosten meenemen

Een voorbeeld van een 'verrassing' die je als beheerder niet wilt, is bijvoorbeeld het toegewezen krijgen van een mooi stukje groen met prachtige bomen om te beheren. Alleen blijken dit bomen en groen te zijn die veel meer onderhoud vergen dan gebruikelijk. Dit betekent dat je er misschien wel vijf keer per jaar heen moet om onderhoud te plegen, terwijl de kosten voor beheer uitgaan van 1 x per jaar. Of er is in een wijk met een groot grasveld. In het nieuwe plan moet dit veld ook tijdelijk water kunnen opvangen. Het groene vlak blijft even groot, alleen is het beheer in dit geval geheel anders. En dan is het toch best handig als een beheerder dit meldt, zodat de extra onderhoudskosten ook worden meegenomen.

 

Gerrit: "Het vroegtijdig betrekken van beheerders is niet nieuw, maar nog niet zo'n gemeengoed dat het altijd gebeurt. Integraal werken dat vind ik een vereiste. Ik kan niet anders werken. Door de komst van de Omgevingswet zal integraal werken de enige oplossing zijn om alle vastgestelde visies over hoe de openbare ruimte eruit moet zien te kunnen uitvoeren. Als je dan een beheerder overslaat, gaat er ergens wat mank. Betrek beheerders dus zo vroeg mogelijk. Zo voorkom je verrassingen als het werk in uitvoering gaat of tijdens het beheer de vele jaren daarna. Je krijgt er trouwens ook een meer betrokken beheerder voor terug en een hele soepele overgang van beleid naar beheer."

Arine van den Heuvel werkt nu drie maanden als projectregisseur voor het IBD. Waarom koos zij voor het IBD? En hoe bevalt het haar tot nu toe? Je leest het hieronder.

Arine:

"Voordat ik bij het IBD werkte, werkte ik op projectbasis bij een opdrachtnemer (aannemer) voor de aanleg van een tunnel. Tijdens deze opdracht had ik veel contact met het Ingenieursbureau Den Haag. Ik dacht wel eens 'het is ook wel gaaf om vanuit de opdrachtgeverskant aan een project te werken. En dan vooral voor een gemeentelijk ingenieursbureau'. Per toeval zag ik de vacature voor de functie bij het IBD en dacht: waarom niet? En ik werd uitgenodigd.

Toch sloeg de twijfel toen even toe. Moet ik dit wel doen? De overstap van opdrachtnemer naar opdrachtgever leek me toch wel spannend. Ik besloot het gesprek aan te gaan. En maar goed ook, het gesprek maakte me razend enthousiast. Het IBD maakt veel ontwikkelingen door en ik vind het ontzettend leuk om nu in te stappen. De plannen en ideeën zijn zo goed, dat ik dacht: ik ga gewoon. Het onderscheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer deed er voor mij ineens niet meer toe."

Hoe bevalt de functie als projectregisseur?

"De functie als projectregisseur geeft mij de vrijheid om mijn eigen rol te bepalen. Ik ben binnen deze functie natuurlijk ook met projecten bezig, maar ik kijk daar veel meer met een helicopterview naar. Hoe doet mijn team het? Wat hebben zij nodig? Hoe gaat het met het IBD en hoe is de relatie met de opdrachtgevers -en nemers? De ene dag blus ik een brandje op een klein project en de andere dag praat ik over de relatie met de projectcoördinatoren van een opdrachtgever. Lekker divers dus! 


Ik woon zelf in Dordrecht, de meeste van mijn projecten zitten in Dordrecht en deze projecten maken mijn eigen woonomgeving nog mooier. En dat het mooier maken van de buitenruimte mijn werk is, maakt mij ontzettend blij. Daar kom ik mijn bed voor uit!"

 volg ons