Header lente

Lente Editie 2017

De lente is aangebroken!

En dat is de afgelopen week al goed te merken. In deze lente editie van de nieuwsbrief leest u over de projecten waar medewerkers van het Ingenieursbureau aan werken. Zo leest u over duurzaamheid op kantoor, de vernieuwing van de Lange Geldersekade in de historische binnenstad van Dordrecht, het bijzondere project 'Midden-Inn' en dat stagiairs erg waardevol zijn voor het IBD. 

Maar eerst nog even aandacht voor deze video, waarin Boswachter Thomas samen met projectleider van het IBD, Peter Muller, 
vertelt over de 'Nieuwe Dordtse Biesbosch'.

  

IBD test System Engineering voor effectief werken


Vernieuwing Lange Geldersekade Dordrecht


Afgelopen periode kreeg Ingenieursbureau Drechtsteden een kennismakingscursus van Ingenieursbureau Witteveen & Bos over System Engineering (SE). Wat houdt dit systeem en manier van werken in en hoe kan dit toegepast worden binnen het IBD, was een belangrijke vraag. Inmiddels wordt SE in drie projecten als "leertraject" toegepast en dat bevalt tot nu toe goed.


Peter van den Eijnden, specialist bij het IBD, vertelt hier meer over:  "SE houdt in dat je volgens een systeemgerichte aanpak aan projecten werkt. Deze aanpak begint bij de klantvraag en gaat door tot en met de oplevering. Het betreft het hele traject en project. In de bouw heb je regelmatig te maken met zogenoemde faalkosten; het maken van extra kosten door fouten. Deze faalkosten liggen gemiddeld rond de 5-10%. Om faalkosten effectief terug te dringen, is het van belang dat het traject van een project goed wordt vastgelegd.


System Engineering bevat tools die ondersteuning bieden bij een project, om deze zo efficiënt en vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Via dit systeem kan van alles worden vastgelegd, van bepaalde keuzes en ontwikkelingen, tot aan genomen besluiten en wijzigingen. Ieder projectlid kan deze 'aantekeningen' inzien en is dus op de hoogte. Het IBD levert kwaliteit, maar is nog niet gecertificeerd. Deze nieuwe manier van werken moet bijdragen aan een extra kwaliteitsverbetering, met een uiteindelijke certificering als gevolg".


In één keer goed

System Engineering heeft ook een raakvlak met het verbetertraject 'In één keer goed' van de gemeente Dordrecht. Dit verbetertraject is opgezet, nadat er in Dordrecht verschillende projecten niet in één keer goed zijn verlopen. Peter: "Het is een aantal keer voorgevallen dat aannemers niet hebben gehandeld, zoals zou moeten. Dit is allemaal keurig opgelost, maar brengt wel negativiteit met zich mee. Het verbetertraject bestaat uit een actielijst van dertien punten. Eén daarvan is SE. Ook met SE kun je nooit helemaal garanderen dat er niets fout gaat, maar 'In één keer goed' is voor ons wel een belangrijk streven!"

De Lange Geldersekade en de Korte Engelenburgerkade verkeren in slechte staat. Ingenieursbureau Drechtsteden is daarom met voorbereidingen gestart om de kade te vervangen. Met het herstel van de kade wordt tegelijkertijd ook de omgeving aangepakt. De Lange Geldersekade en de Korte Engelenburgerkade worden opnieuw ingericht en de bestrating wordt vernieuwd. Het IBD pakt ook meteen de Korte Geldersekade en de Houttuinen tot aan de Vleeshouwersstraat aan.

Voorbereiding project

De voorbereidingen van dit project zijn al gestart in 2016 met diverse onderzoeken. Zoals flora- en faunaonderzoek, onderzoek naar de ligging van de resten van de oude stadsmuur en verschillende technische onderzoeken. De voorbereidingen zijn nog volop aan de gang, voordat de werkzaamheden aan de kademuur kunnen starten. Begin maart zijn de bomen gerooid en vorige week is Stedin gestart met het omleggen van elektriciteit en gasleidingen.

Het ontwerp

Het nieuwe ontwerp voor de inrichting van de Lange Geldersekade en Houttuinen verschilt niet veel met de bestaande situatie, maar verbetert het gebruiksgemak en comfort:
  • het IBD maakt gebruik van materialen die karakteristiek zijn voor de binnenstad. Zoals natuursteen banden, gebakken klinkers en "kinderkopjes". De "Kinderkopjes" worden gezaagd en met de platte kant naar boven gelegd, zodat het comfort voor fietsers verbetert;

  • er komen boomroosters vlak in de bestrating, waardoor het mogelijk wordt om over een veel breder stuk langs de kade te lopen;

  • er komen minder bomen terug, waardoor de groeiomstandigheden verbeteren.
  

Stagiairs zijn waardevol voor IBD


Het IBD staat er 'Midden-Inn'


Het Ingenieursbureau Drechtsteden heeft regelmatig stagiairs over de vloer. Niet alleen voor stagiairs is dit een leerzame en uitdagende periode, ook voor het IBD brengt dit soms weer een nieuwe kijk en andere invalshoeken met zich mee.

Bas Pijl, Specialist bij IBD, spreekt uit ervaring: "Ik was afgelopen half jaar de stagebegeleider van Lindsay Hunter, student planologie aan de Hogeschool Rotterdam.


Wij werken aan het centrumplein Alblasserdam, waarin de uitdaging met name zit hoe het Raadhuisplein met de omliggende gebieden wordt verbonden. Met andere woorden: hoe gaat het centrum van Alblasserdam zich verder ontwikkelen, rondom het Raadhuisplein. Lindsay heeft zich vooral bezig gehouden met de vraag hoe zij het centrum en omgeving zou kunnen verlevendigen en tegelijkertijd zou zorgen voor minder overlast van verkeer.

Bypass voor verkeer

Zij onderzocht demografische gegevens, de huidige verkeersstructuur van Alblasserdam en hoe deze zich verhoudt ten opzichte van andere steden in de Drechtsteden. Haar eindconclusie was een verbeterde verkeersstructuur, waardoor er echt een aantrekkelijk centrum voor Alblasserdam gecreëerd kon worden.


Zo bedacht zij een 'bypass' voor de verkeersontsluiting. Hierbij zou de route richting Alblasserdam nog steeds lopen langs de haven (huidige constructie), maar de route om de stad uit te gaan via de  'Haven-Zuid' moeten lopen.

Nieuwe inzichten

Uiteindelijk was haar manier van kijken erg waardevol en heeft haar advies ons ook zeker weer nieuwe inzichten gegeven. En naar aanleiding van deze stage ben ik benaderd om les te komen geven op de Hogeschool Rotterdam. Via deze weg kan ik namens het IBD toekomstige ingenieurs klaarstomen voor de praktijk".

In het kader van het project 'Voorzieningencluster' aan de Sportlaan in Heerjansdam vinden allerlei werkzaamheden plaats. Inmiddels is sporthal Den Dam opgeknapt, zijn twee schoolgebouwen gesloopt en opende in 2013 het nieuwe schoolgebouw 'Rajubibos'. Hierin zijn twee basisscholen, een bibliotheek, peuterspeelzaal en kinderopvang gehuisvest.


Begin april wordt het recent gebouwde woonzorgcentrum 'Midden-Inn' officieel geopend. De bouw van dit complex is in de zomer van 2016 afgerond. Midden-Inn, gebouwd in opdracht van Woningbouwvereniging Heerjansdam, is een modern appartementencomplex voor mensen met een (lichte) zorgvraag. In 2018 start het laatste onderdeel van het Voorzieningencluster: de bouw van 27 woningen.

Bijzonder project

Aan dit project heeft het IBD een mooie bijdrage geleverd. Dit geldt zowel voor de bouw van de school als voor de inrichting van de omgeving. Vanuit het IBD is senior projectingenieur, Robert Penning, bij dit project betrokken geraakt toen de bouw van de school bijna klaar was. Zijn focus lag op de inrichting van de buitenruimte en het bouwklaar maken van de kavel voor het woonzorgcentrum.

Robert: "Het leuke aan dit project is vooral de combinatie van school, sporthal, woonzorg en wonen. Voor de uitvoering geeft dit ook een uitdaging voor de spreiding van werkzaamheden. De school was bijvoorbeeld al in gebruik toen het woonzorgcentrum nog gebouwd moest worden. Dat vergt de nodige afstemming.

Fietsstraat

Inmiddels is de buitenruimte rondom de school, sporthal en Midden-Inn ingericht. Zo is de verlichting vernieuwd en zijn er trottoirs, parkeerplaatsen, een nieuwe rijbaan, groenstroken en een nieuw rioolstelsel aangelegd. Om te zorgen voor een veilige route naar school, hebben we gekozen de straat in te richten als 'fietsstraat'. Dit betekent dat de auto te gast is en de weg is ingericht op het comfort van de fietser. Het ontwerp voor de buitenruimte is in overleg met bewoners, Dorpsraad en de scholen bedacht".


Momenteel vinden voorbereidingen plaats om de locatie bouwrijp te maken voor de nieuwe woningen. Hier worden nog kabels en leidingen verwijderd, riolering aangelegd en bomen gekapt. Ook moet een watergang worden gegraven. Een uitdaging om deze op een goede manier in te passen in het watersysteem. Dit vereist puzzelwerk en juiste afstemming met het Waterschap. Direct na de bouw van de woningen - medio 2018 - wordt ook hier de buitenruimte ingericht.

  

IBD handelt duurzaam met energiebesparende ledlampen


Het IBD vaker in beeld?


Begin dit jaar heeft Ingenieursbureau Drechtsteden gekozen voor nieuwe lampen; namelijk duurzame ledlampen. Deze lampen zijn in plaats gekomen voor de minder energiebesparende TL-lampen. Want, het energiebesparende vermogen van deze ledlampen, is toch wel de belangrijkste reden geweest voor deze nieuwkomers.


Met deze nieuwe lampen worden de investeringskosten namelijk in 3 tot 5 jaar terugverdiend. De duurzaamheid van deze lampen is overigens niet het enige voordeel. Het grote pluspunt is dat de warmtebelasting op kantoor enorm vermindert.


Freek Oldenburger: "In de zomer is het hier op kantoor erg warm. De oude lampen waren eigenlijk verkapte radiatoren, want deze waren wel 16 graden warmer. De nieuwe lampen zijn in een proefopstelling getest en er is gecontroleerd of deze lampen voldoen aan het vastgestelde lichtniveau. De door Lumeco ontwikkelde ledlampen zorgen voor minder warmtelast, waardoor de binnentemperatuur met zo'n 2 graden daalt. En dat maakt voor de gevoelstemperatuur natuurlijk wel een verschil!